Archiv novinek

Zástupci 3 islandských domovů převzali certifikáty kvality

07.10.2011

Studijní cesta 6 islandských expertů z oblasti poskytování sociálních služeb byla zaměřena na přenos informací a zkušeností s vytvořením a praktickým využíváním systému Značka kvality v sociálních službách. Součástí programu byly odborné workshopy zaměřené na možnost implementace Značky kvality do islandského systému poskytování sociálních služeb, případně propojení s již fungujícím REI systémem. Účastníci studijní cesty rovněž navštívili několik českých domovů pro seniory.

Certifikáty Značky kvality předali zástupcům 3 islandských domovů pro seniory na odborném workshopu v Brně představitelé APSS ČR a HARTMANN-RICO, a. s. Dva domovy pro seniory byly v celkovém hodnocení oceněny jako čtyřhvězdičkové, jedno zařízení získalo v celkovém hodnocení tři hvězdy.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací