Archiv novinek

Certifikovaná zařízení se představují v časopise Sociální služby

23.02.2012

V lednovém čísle se představila první 3 certifikovaná zařízení - Domov sociální péče Hagibor, Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava a Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice. V únorovém vydání časopisu se prezentoval Domov Slunečnice Ostrava a G-centrum Tábor.

Náhled zveřejněných informací v časopise naleznete v záložce Publicita. Rubrika se bude pravidelně objevovat i v dalších vydáních časopisu.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací