Archiv novinek

Program Česká kvalita

14.09.2012

Program Česká kvalita je součástí Národní politiky kvality. Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky.

Cíle programu:

- zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu

- zavést jednotný systém důvěryhodných značek kvality

- podpořit domácí výrobce, kteří dbají na kvalitu své produkce

- zlepšit image českých firem, zvláště v zahraničí

 

Zásady programu:

- kvalitu výrobků nebo služby ověřuje třetí nezávislá strana

- výrobek nebo služba označené značkou musí splňovat všechna zákonná ustanovení a předpisy

- správce značky (organizace, která značku uděluje) je povinen vyhodnocovat spokojenost zákazníků, uživatelů a spotřebitelů s výrobkem nebo se službou

- správce značky je povinen prověřovat schopnost výrobce dlouhodobě dodržovat kvalitu produkce

- při stanovování požadavků na kvalitu výrobků a služeb správce značky spolupracuje s odborníky v dané oblasti

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací