Archiv novinek

Program Česká kvalita

14.09.2012

Program Česká kvalita je součástí Národní politiky kvality. Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky.

Cíle programu:

- zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu

- zavést jednotný systém důvěryhodných značek kvality

- podpořit domácí výrobce, kteří dbají na kvalitu své produkce

- zlepšit image českých firem, zvláště v zahraničí

 

Zásady programu:

- kvalitu výrobků nebo služby ověřuje třetí nezávislá strana

- výrobek nebo služba označené značkou musí splňovat všechna zákonná ustanovení a předpisy

- správce značky (organizace, která značku uděluje) je povinen vyhodnocovat spokojenost zákazníků, uživatelů a spotřebitelů s výrobkem nebo se službou

- správce značky je povinen prověřovat schopnost výrobce dlouhodobě dodržovat kvalitu produkce

- při stanovování požadavků na kvalitu výrobků a služeb správce značky spolupracuje s odborníky v dané oblasti

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací