Archiv novinek

Značka kvality byla přijata do Programu Česká kvalita

27.02.2013

Na zasedání Řídícího výboru Národního informačního střediska podpory kvality dne 15. 1. 2013 bylo rozhodnuto o přijetí systému Značka kvality do Programu Česká kvalita. APSS ČR jako správce systému i všechna certifikovaná zařízení mají od této chvíle oprávnění používat spolu s logem Značky kvality i logo Programu Česká kvalita, které se tak stává pro cílovou skupinu orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací