Archiv novinek

11. ročník Večera s Českou kvalitou 2013

27.08.2013

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jako správce značky Značka kvality v sociálních službách bude mít v rámci této prestižní akce příležitost ocenit 1 zařízení, které je nositelem Značky kvality v sociálních službách. Oceněno bude zařízení, které v daném kalendářním roce obdrželo v systému certifikace největší počet bodů v celkovém hodnocení.

11. ročník Večera s Českou kvalitou se uskuteční v úterý 12. 11. 2013 v Národním domě na Vinohradech.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací