Archiv novinek

Národní registr nezávislých odborníků v sociálních službách

10.05.2011

Byl spuštěn nový portál, kde  poskytovatelé sociálních služeb najdou množství odborníků, kteří jim mohou poskytovat poradenství, konzultace, vzdělávání, supervizi a jiné druhy podpory. Autorem a správcem registru je APSS .  Autorem technického řešení webu registru je IReSoft. Více na http://www.nrno.cz

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací