Archiv novinek

Nová rubrika "Ohlasy"

03.02.2014

V rubrice "Ohlasy" naleznete názory ředitelů certifikovaných zařízení na přínos získání ocenění Značky kvality pro jejich domov. Ptali jsme se, zda mělo získání ocenění vliv na zkvalitnění poskytované služby, jak se zvýšila publicita zařízení na veřejnosti, jaký má získání ocenění vliv na uživatele, rodinné příslušníky, zaměstnance, vedení, zřizovatele a další zainteresované osoby či co by doporučili dalším zařízením, která uvažují o vstupu do certifikace.

Věříme, že získané podněty jsou přínosné a inspirující nejen pro APSS ČR jako správce značky k aktualizaci systému, ale i pro další zájemce, kteří o certifikaci uvažují.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací