Archiv novinek

Novinky a změny systému Značka kvality od roku 2017

05.01.2017

Cílem setkání certifikátorů, které probíhá min. 1x ročně (v případě potřeby i 2x ročně) je aktualizace systému na základě zkušeností z dosavadních certifikací, dále na základě aktuálních právních úprav a na základě novinek a trendů v poskytování sociálních služeb.

Kromě změn, úprav či doplnění odsouhlasených na základě diskuse členů certifikačního týmu nad způsobem hodnocení jednotlivých kritérií došlo ke změně v možnosti realizace dílčího hodnocení. Dosud bylo v případě zájmu hodnoceného zařízení nebo v případě nesplnění vstupních kritérií možné požádat o certifikaci ve vybraných dílčích oblastech (tj. například i v jedné oblasti), přičemž cena byla odstupňována dle počtu hodnocených oblastí. Od roku 2017 platí podmínka realizace hodnocení min. ve 3 vybraných oblastech, přičemž povinná je oblast 4. Partnerství a 5. Péče. Prakticky je tedy možné požádat o dílčí certifikaci ve 3 oblastech (cena je 16 990 Kč vč. DPH) nebo 4 oblastech (cena je 18 990 Kč vč. DPH).

Aktualizovaná metodika hodnocení nabyla platnosti od 4. 1. 2017 a budou dle ní hodnocena ta zařízení, která se do certifikace přihlásí po tomto datu. U zařízení, která absolvovala certifikaci před tímto datem a dosud u nich není hodnocení ukončeno, bude certifikace dokončena s podklady platnými pro rok 2016.

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací