Archiv novinek

Vzniká systém certifikace paliativní péče

10.02.2017

Pracovní skupina složená z odborníků na paliativní péči se pravidelně schází od října 2016. Systém certifikace paliativní péče, na který budou zpracovány odborné recenze a bude pilotně ověřen v prvních 5 pobytových zařízeních sociálních služeb, bude veřejnosti představen na IX. výročním kongresu posyktovatelů sociálních služeb v Táboře v říjnu 2017.

Cílem projektu je podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb, získat odbornou zpětnou vazbu pro certifikované zařízení, podpořit zařízení při realizaci opatření vyplývajících z odborné zpětné vazby a pomoci jim s nastavením procesních kroků při zavádění konceptu paliativní péče. Zároveň projekt usiluje o osvětu problematiky vedoucí ke změně přístupu společnosti k tématu smrti a umírání a zvýšení informovanosti konkrétních cílových skupin.

Systém certifikace paliativní péče, který vyjadřuje, že zařízení poskytuje kvalitní paliativní péči, bude určen pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací