Karta zařízení

AC Facility, s.r.o.


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Lucie Zajícová, ředitelka

Informace o zařízení:

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném domácím prostředí. Tato služba tak poskytuje komplexní, kvalitní, individuálně zaměřenou a nepřetržitou pečovatelskou službu dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo jiného zdravotního postižení a potřebují péči další osoby. Pečovatelská služba je poskytována přímo v domácnosti klientů bydlících v Seniorcentru České Budějovice (tj. bytový dům na adrese Husova Třída 1651/125b,c, 370 11 České Budějovice), a to v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v týdnu. Kapacita poskytované služby činí 120 osob. Realizace úkonů pečovatelské služby je zajišťována kvalifikovaným personálem, který dbá na dodržování lidských práv klientů, chrání jejich soukromí a respektuje přání a potřeby každého z nich.

Adresa

AC Facility, s.r.o.
Husova Třída 1651/125b,c,
370 11 České Budějovice

www.seniorcentrumcb.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
406 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Pravidelný kulturní program
Pro klienty jsou pořádány v prostorách Seniorcentra České Budějovice rozmanité aktivity – jedná se zejména o různé kulturní akce (vystoupení divadelních spolků, přednášky, hudební odpoledne, besedy a návštěvy dětí z dětských skupin organizace).
V rámci aktivizace klientů jsou rovněž pořádány každý týden pravidelná sportovní cvičení, lekce jógy, výuka angličtiny, výuka trénování paměti, tvořivé dílny, filmové odpoledne a nedělní posezení s hudbou.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

Domov je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Poskytujeme celoroční pobytovou službu - domov pro se...

více informací

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací