Karta zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Bc. Ivana Humlová

Informace o zařízení:

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou 24 uživatelů určena pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením ve věku od 3 do 64 let. Uživatelům poskytujeme nejenom základní péči včetně stravování, ale i další možnosti např. canisterapii, hipoterapii, fyzioterapii, ergoterapii, muzikoterapii, supervizi, speciální vzdělávání, koncept Bazální stimulace a prvky alternativní i augmentativní komunikace. Uživatelé mají možnost zúčastnit se různých činností, akcí, aktivit, projektů a výletů. Zařízení je bezbariérové a vybavené různými kompenzačními pomůckami, má stropní zvedací systém včetně závěsné vesty pro nácvik chůze u nechodících uživatelů a zahradu se speciální litou plochou uzpůsobenou pro vozíčkáře. Dále je k dispozici vnitřní bazén, snoezelen, interaktivní tabule, MagicBox (interaktivní koberec), aj.

Adresa

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ
Revoluční 1845/30, 1846/32, 412 01 Litoměřice

www.centrumsrdicko.cz/

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
921 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Máme individuální přístup
Míra podpory, pomoci a zajištění programu je přizpůsobena uživatelům individuálně.
A to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivuje k činnostem podporujících jejich rozvoj a stabilizaci stávajících sebeobslužných schopností a dovedností. Každý uživatel má po vzájemném ujednání s ohledem na své možnosti, dovednosti a schopnosti sestaven a definován reálný individuální plán, který mu pomáháme splnit.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Svou činností podporujeme rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením
Pořádáme společná setkání, besídky, výlety a akce nejenom s uživateli, ale též s jejich pečujícími osobami, které se o ně starají i v domácím prostředí. Pečujícím osobám zajišťujeme odborné workshopy, vzdělávání v konceptu Bazální stimulace, aj.
Společně podnikáme každoroční setkávání s uživateli obdobného zařízení. Pravidelně se za účasti pečujících osob zúčastňujeme sportovní a charitativní akce Hranice handicapu. Díky podpoře našeho projektu jsme letadlem vycestovali i na týden k moři.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Vytvořené domácí prostředí a široká paleta kompenzačních, didakritických, interaktivních a jiných pomůcek
Máme vytvořené příjemné a přívětivé prostředí, které je prodlouženou rukou domácího přirozeného sociálního prostředí.
V zařízení je nadstandardní vybavení, včetně ve všech prostorách nainstalovaného stropního zvedacího systému, který nám i nechodícím uživatelům napomáhá při jejich přesunech či dokonce pomáhá uživatelům upoutaným na invalidní vozík chodit. Další kompenzační pomůcky, didaktické, interaktivní a jiné pomůcky, jako jsou různá polohovací zařízení, invalidní vozíky, chodítka, polohovací postele, polohovací křesla, polohovací masážní stůl, motomed, iPad, interaktivní koberec, interaktivní tabule, speciální příbory a pomůcky pro stravování, vířivá vana, aj. částečně uživatelům vyrovnávají jejich handicap.
Volný čas mohou uživatelé trávit na terase s houpačkami, markýzou, grilem a mobilními zahrádkami či na prostorné bezbariérové zahradě.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"

Posláním STACÍKU je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s př...

více informací

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ...

více informací

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací