Karta zařízení

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka

Informace o zařízení:

Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací města Vodňany poskytující jak službu domova pro seniory, tak pečovatelskou službu. Posláním pečovatelské služby je poskytnutí takové pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí. Tato služba je poskytována osobám, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Kapacita poskytované služby v domácnostech uživatelů činí 100 osob, provozní doba v pracovních dnech od 6.30 hod. – 15.00 hod. Služby jsou poskytovány v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností - města Vodňany, tzn. ve městě Vodňany, jeho městských částech a všech 16 obcích správního obvodu. Důraz kladen na flexibilitu pečovatelské služby. Snaha o okamžitý výkon služby u nového uživatele. Pečovatelky jsou schopny reagovat na aktuální situaci (nastalá tížívá situace seniora, schopnost v zastupování jednotlivých zaměstnanců, apod.). Pečovatelky mají pro svou práci vytvořeny dobré podmínky a zázemí – vlastní kancelář s pracovním místem pro každou pečovatelku, šatnu, služební telefony, počítače, služební automobil, z projektu „Kvalita pečovatelské služby“ – zajištění nákupu pračky, sušičky, myčky, mandlu. K dispozici zdvižné zařízení. Mají dostatek prostoru pro plánování, vzdělávání a nutné porady.

Adresa

Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany
Adresa Pečovatelské služby: Elektrárenská 35, 389 01 Vodňany

www.cspvodnany.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
439 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Spolupráce s ostatními institucemi a školami
Tradiční každoroční projekt "Vítáme adventní čas."
Jedná se o přátelské setkání seniorů a zdravotně postižených v příjemné předvánoční atmosféře ve spolupráci s Městem Vodňany.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Publicita a informace
Propagační video, dvouměsíčník "Jak jde čas...v CSP Vodňany," webové stránky, informační letáky
Máme nově zpracované propagační video od studentky Gymnázia Vodňany, která se připravuje na studium filmové školy. Vydáváme noviny dvouměsíčník „Jak jde čas … v CSP Vodňany“. Obsahem jsou aktuální informace o akcích, informace o poskytovaných službách v CSP Vodňany. Tyto informace jsou k nalezení i na našich webových stránkách CSP Vodňany a v informačním bulletinu. Informovanost o volnočasových aktivitách na vodňansku poskytujeme informačním letáku „Aktivity pro seniory ve Vodňanech“
Zobrazit text zobrazit fotografie
Poskytnutí a pomoc při zajištění stravy
Zajištění rozvozu obědů 5 dní v týdnu.
Kromě racionální stravy připravujeme i stravu dietní včetně potřebných úprav. Ve středu a ve čtvrtek nabízíme možnost výběru ze dvou jídel. Strava je konzultována s nutriční sestrou. Uživatelé mají plnohodnotnou stravu, která je připravována v kuchyni v CSP Vodňany, a po té odtud distribuována.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech
V našem Domě s pečovatelskou službou byl realizován projekt bezbariérového přístupu pro naše imobilní spoluobčany.
Projekt byl financován dotací Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací