Karta zařízení

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Martina Polanská, ředitelka

Informace o zařízení:

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domácím prostředí, aby navzdory potížím spojeným s věkem, či nepříznivým zdravotní stavem mohl zůstat doma se svými blízkými co nejdéle. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, senioři nacházející se v nepříznivé sociální situaci a rodiny, ve kterých se narodily 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Pečovatelská služba probíhá v domácnostech. Přistupujeme ke klientům individuálně, snažíme se zvyšovat kvalitu jejich života, ale také předcházet možné závislosti klienta na poskytované službě. Pečovatelská služba mj. zajišťuje pro všechny klienty CSSP2 dopravu k lékaři, nebo do obchodů na území hl. města Prahy. V naší službě se velmi osvědčil rozvoz obědů, který zajišťujeme každý den včetně svátku. Ve všední dny umožňujeme výběr ze tří jídel, o víkendu a o svátcích ze dvou. Vždy je zohledněna dietní strava a na přání klienta dovážíme i vegetariánskou stravu.

Adresa

Centrum sociálních služeb Praha 2
Máchova 14
120 00 Praha 2

www.cssp2.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
482 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Individuální péče
Zachování a zvýšení kvality života klienta pečovatelské služby v jeho domácnosti je významně podpořena ostatními službami organizace, které na sebe úzce navazují a náš klient tak čerpá komplexní služby od jednoho poskytovatele.
Klient naší pečovatelské služby má zajištěnu individuální péči na všech úrovních potřebné podpory prostřednictvím navazujících služeb organizace – domácí zdravotní péčí, denním stacionářem, Klubem aktivního stáří či přechodným pobytem v domově pro seniory, samozřejmostí jsou zdarma poskytované služby naší Poradny pro seniory a jejich blízké. Realizujeme také hojně poptávanou fakultativní službu Dopravu k lékaři a do obchodů po hl. městě Praze.
Klienti pečovatelské služby se účastní akcí napříč zmíněnými službami CSSP2 – např. tradiční projížďka vánoční Prahou, společná posezení při opékání vuřtů, pečení bramboráků nebo výlety a další kulturní akce.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací