Karta zařízení

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Martina Polanská, ředitelka

Informace o zařízení:

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domácím prostředí, aby navzdory potížím spojeným s věkem, či nepříznivým zdravotní stavem mohl zůstat doma se svými blízkými co nejdéle. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, senioři nacházející se v nepříznivé sociální situaci a rodiny, ve kterých se narodily 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Pečovatelská služba probíhá v domácnostech. Přistupujeme ke klientům individuálně, snažíme se zvyšovat kvalitu jejich života, ale také předcházet možné závislosti klienta na poskytované službě. Pečovatelská služba mj. zajišťuje pro všechny klienty CSSP2 dopravu k lékaři, nebo do obchodů na území hl. města Prahy. V naší službě se velmi osvědčil rozvoz obědů, který zajišťujeme každý den včetně svátku. Ve všední dny umožňujeme výběr ze tří jídel, o víkendu a o svátcích ze dvou. Vždy je zohledněna dietní strava a na přání klienta dovážíme i vegetariánskou stravu.

Adresa

Centrum sociálních služeb Praha 2
Máchova 14
120 00 Praha 2

www.cssp2.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
482 bodů   
CelkemPříklady dobré praxe


Individuální péče
Zachování a zvýšení kvality života klienta pečovatelské služby v jeho domácnosti je významně podpořena ostatními službami organizace, které na sebe úzce navazují a náš klient tak čerpá komplexní služby od jednoho poskytovatele.
Klient naší pečovatelské služby má zajištěnu individuální péči na všech úrovních potřebné podpory prostřednictvím navazujících služeb organizace – domácí zdravotní péčí, denním stacionářem, Klubem aktivního stáří či přechodným pobytem v domově pro seniory, samozřejmostí jsou zdarma poskytované služby naší Poradny pro seniory a jejich blízké. Realizujeme také hojně poptávanou fakultativní službu Dopravu k lékaři a do obchodů po hl. městě Praze.
Klienti pečovatelské služby se účastní akcí napříč zmíněnými službami CSSP2 – např. tradiční projížďka vánoční Prahou, společná posezení při opékání vuřtů, pečení bramboráků nebo výlety a další kulturní akce.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Centrum Rožmitál pod Třemšínem poskytuje dva typy sociálních služeb: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. S...

více informací