Karta zařízení

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o., Denní stacionář "Jitřenka"

Platnost certifikace vypršela k termínu: březen 2018.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Chuchler, ředitel; Vendula Peštová, vedoucí

Informace o zařízení:

Posláním Denního stacionáře je poskytování ambulantních sociálních služeb zdravotně postiženým uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby a osobní cíle, komplexní rozvoj osobnosti, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru samostatnosti a zajištění plnohodnotného života uživatelů srovnatelného s životem jejich vrstevníků. Zařízení svým umístěním odpovídá charakteru služeb, které poskytuje. Je umístěno nedaleko zastávky městské hromadné dopravy a je tedy snadno dostupné. V těsné blízkosti DS je příměstská rekreační oblast, kterou uživatelé využívají na vycházky. V prvním podlaží DS je šatna, kuchyňka, jídelna, výtvarná, keramická, košíkářská dílna a elokované pracoviště Základní školy speciální Plzeň. V podkroví se nachází společenská místnost, malá tělocvična a počítačový koutek. Prostory zařízení nejsou bezbariérové. K objektu patří menší zahrada s altánem, lavičkami a květinovými záhony. Mottem veškeré činnosti DS je: „Jsme v práci pro uživatele, a ne uživatel pro nás“.

Adresa

Městský ústav sociálních služeb města Plzně
Denní stacionář "Jitřenka"
Zábělská 5/43
Plzeň 4 - Doubravka
312 00 Plzeň

socialnisluzby.plzen.eu/muss

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
619.5 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
31. březen 2018Příklady dobré praxe


Účast na festivalech, přehlídkách
Každý rok se s našimi uživateli účastníme různých festivalů a přehlídek s nacvičeným dramatizačním pásmem.

Nově certifikovaná zařízení

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"

Posláním STACÍKU je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s př...

více informací

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ...

více informací

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací