Karta zařízení

Denní stacionář Mateřídouška


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Bc. Věra Bráborcová, ředitelka společnosti a vedoucí denního stacionáře

Informace o zařízení:

Zřizovatelem Denního stacionáře Mateřídouška je obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Denní stacionář byl založen současnou ředitelkou denního centra v roce 1990. Stacionář sídlí v bezbariérové budově bývalých jeslí v rozlehlém areálu mateřské školy. Kapacita stacionáře je 45 klientů. Ve všech místnostech stacionáře je nainstalován moderní transportní a zvedacím systémem ROOMER, který výrazným způsobem ulehčuje a zpříjemňuje pohyb klientů po stacionáři. Stacionář disponuje speciálně vybavenými místnostmi, jako jsou např.: snoezelenová místnost, místnost pro oční rehabilitaci, koupelna s profesionální lázeňskou vanou, místnost pro rehabilitaci a fyzioterapii, místnost pro arteterapii a muzikoterapii. Klientům je nabízena pestrá škála individuálních i skupinových činností. Klienti stacionáře pravidelně navštěvují kulturní, společenské i sportovní akce a pravidelně pořádají veřejná hudební vystoupení.

Adresa

Denní stacionář Mateřídouška
Školní 737
357 35 Chodov

www.dcmat.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
827 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Vertikalizace – změna pohledu na svět
Pro klienty s těžkým tělesným postižením je možnost zaujmout vzpřímenou polohu a pokusit se o chůzi většinou silný zážitek.
Počáteční strach bývá rychle vystřídán zvědavostí, po které často následuje nadšení. Svět a věci v něm najednou vypadají jinak a možnost pohybovat se po místnosti bez omezení invalidního vozíku je úžasná. Zvedací a transportní systém Roomer umožnuje nejen pohodlné zvedání a přemísťování, ale nabízí díky speciálním závěsným vakům i možnost vertikalizace, která klienty motivuje k novým pohybovým aktivitám mající pozitivní vliv na celkové posílení organizmu.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Zvířecí kamarádi
Pravidelný kontakt člověka se zvířetem může mít řadu pozitivní dopadů na tělesné i duševní zdraví člověka.
Za klienty stacionáře od jara do podzimu pravidelně dojíždí z nedaleké farmy zvířata, která se ráda nechají pohladit i pomazlit. Pes, kočka, králík, koza i kůň jsou pravidelnými návštěvníky stacionáře. Na zahradě stacionáře pak probíhá hipoterapie a ve stacionáři canisterapie. Klienti se na zvířecí kamarády vždy moc těší a velký úspěch má rozdávání všemožných pamlsků, z čehož zase mají neskrývanou radost zvířecí návštěvníci.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací