Karta zařízení

Denní stacionář Mateřídouška


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Bc. Věra Bráborcová, ředitelka společnosti a vedoucí denního stacionáře

Informace o zařízení:

Zřizovatelem Denního stacionáře Mateřídouška je obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Denní stacionář byl založen současnou ředitelkou denního centra v roce 1990. Stacionář sídlí v bezbariérové budově bývalých jeslí v rozlehlém areálu mateřské školy. Kapacita stacionáře je 45 klientů. Ve všech místnostech stacionáře je nainstalován moderní transportní a zvedacím systémem ROOMER, který výrazným způsobem ulehčuje a zpříjemňuje pohyb klientů po stacionáři. Stacionář disponuje speciálně vybavenými místnostmi, jako jsou např.: snoezelenová místnost, místnost pro oční rehabilitaci, koupelna s profesionální lázeňskou vanou, místnost pro rehabilitaci a fyzioterapii, místnost pro arteterapii a muzikoterapii. Klientům je nabízena pestrá škála individuálních i skupinových činností. Klienti stacionáře pravidelně navštěvují kulturní, společenské i sportovní akce a pravidelně pořádají veřejná hudební vystoupení.

Adresa

Denní stacionář Mateřídouška
Školní 737
357 35 Chodov

www.dcmat.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
827 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Vertikalizace – změna pohledu na svět
Pro klienty s těžkým tělesným postižením je možnost zaujmout vzpřímenou polohu a pokusit se o chůzi většinou silný zážitek.
Počáteční strach bývá rychle vystřídán zvědavostí, po které často následuje nadšení. Svět a věci v něm najednou vypadají jinak a možnost pohybovat se po místnosti bez omezení invalidního vozíku je úžasná. Zvedací a transportní systém Roomer umožnuje nejen pohodlné zvedání a přemísťování, ale nabízí díky speciálním závěsným vakům i možnost vertikalizace, která klienty motivuje k novým pohybovým aktivitám mající pozitivní vliv na celkové posílení organizmu.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Zvířecí kamarádi
Pravidelný kontakt člověka se zvířetem může mít řadu pozitivní dopadů na tělesné i duševní zdraví člověka.
Za klienty stacionáře od jara do podzimu pravidelně dojíždí z nedaleké farmy zvířata, která se ráda nechají pohladit i pomazlit. Pes, kočka, králík, koza i kůň jsou pravidelnými návštěvníky stacionáře. Na zahradě stacionáře pak probíhá hipoterapie a ve stacionáři canisterapie. Klienti se na zvířecí kamarády vždy moc těší a velký úspěch má rozdávání všemožných pamlsků, z čehož zase mají neskrývanou radost zvířecí návštěvníci.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací