Karta zařízení

Domov Na zámku, p.o.


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Leo Nevřela, ředitel

Informace o zařízení:

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký areál, jehož dominantní částí jsou dvě hlavní budovy vzájemně propojené spojovacím krčkem. Významnou součástí celého komplexu je park s mnoha odpočinkovými zónami. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory s kapacitou 20 uživatelů a Domov se zvláštním režimem s kapacitou 52 uživatelů. Ubytování poskytujeme v jedno a dvoulůžkových pokojích, jejichž standardním vybavením je nábytek uzpůsobený potřebám seniorů, elektricky polohovatelné lůžko, televizor. Převážná část pokojů má vlastní sociální zařízení. Stravování uživatelů je uzpůsobeno stravovacím potřebám cílové skupiny. Uživatelé mají u obědů a večeří na výběr ze dvou druhů jídel. Uživatelům jsou 24 hodin denně k dispozici pracovníci v sociálních službách a také zdravotní sestry. Jednou týdně v Domově ordinuje praktická lékařka, dále do Domova dochází odborní zdravotničtí pracovníci z oboru nutriční péče, psychiatrie a urologie. Domov disponuje vlastními pracovníky kuchyně, prádelny a úklidu. Domov nabízí uživatelům k trávení volného času sportovní a společenské hry, pohybové aktivity, trénování paměti, reminiscenční terapie, besedy, rukodělné činnosti, společné vaření, různočtení, kulturní akce, výlety, vycházky, muzikoterapii, barevnou terapii, aromaterapii a canisterapii.

Adresa

Domov Na zámku, p.o.
č.p. 1, 747 68 Kyjovice

www.domov-kyjovice.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
816 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Život bez bariér
Přestože Domov Na zámku poskytuje své služby v historických budovách, všechny prostory, které využívají uživatelé, jsou výhradně bezbariérové.
Pokoje uživatelů i společenské prostory jsou vybaveny nábytkem a pomůckami, které usnadňují pohyb seniorů. Uživatelům obou služeb a jejich blízkým slouží k trávení volného času bezbariérová odpočinková plocha v parku, která umožňuje pobyt venku také plně imobilním osobám na lůžku.
Pro usnadnění mobility uživatelů a jejich sociální inkluzi mimo zařízení jsme pořídili dva přídavné motory k invalidním vozíkům. Díky tomuto přídavnému zařízení mohou uživatelé překonat i členitý terén, který je v blízkém okolí Domova a navštívit místní obchod nebo jiné služby či místa v obci. Pro překonání větších vzdáleností může uživatelům sloužit sedmi a osmimístný automobil, který navíc disponuje nájezdovou rampou.
Pomocí IT techniky pomáháme uživatelům překonávat komunikační bariéry. Uživatelům je volně přístupný počítač s internetem a interaktivní dotykový stůl senTable. Všechny pokoje uživatelů mají možnost připojení k internetu a navíc jsou obě budovy pokryty Wi-Fi signálem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací