Karta zařízení

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Říčný

Informace o zařízení:

Posláním služby je podpora kvalitního a důstojného života seniorů ve stáří. Služba je poskytována odborně, bezpečně a vychází z individuálních potřeb uživatelů. Podpora vede k zachovávání a rozvíjení soběstačnosti a nezávislosti. Celý areál je v 5,5 ha lesoparku, kde jsou situovány 4 propojené čtyřpodlažní bezbariérové budovy. Domov pro seniory Kociánka poskytuje dva druhy sociálních služeb v nepřetržitém provozu: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Kapacita DS je 281 lůžek v 140 dvoulůžkových a 1 jednolůžkovém pokoji, kapacita DZR je 48 lůžek ve 24 dvoulůžkových pokojích. Služba je specificky odborně zaměřena na ošetřovatelsko-zdravotnickou péči o uživatele se sníženou mobilitou. Mimo standardní služby domov nabízí terapeutické a aktivizační činnosti, jako výtvarné dílny, rukodělné aktivity a podporu uživatele v kontaktu s vnějším prostředím. Cílem je spokojenost uživatelů s poskytovanou službou a způsobem poskytování služby.

Adresa

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace
Kociánka 1/8
612 00 Brno

www.koc.brno.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
927.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Domeček pro zábavu a hry nejmenších
Součástí vybavení kavárny v Domově pro seniory Kociánka je malý dětský koutek s domečkem, tabulí, křídami a hračkami, který upoutá pozornost všech dětských návštěvníků.
V kavárně dochází k setkávání uživatelů s rodinnými příslušníky, přáteli, dobrovolníky. Není výjimkou, kdy se sejdou při povídání i čtyři generace. V letních měsících se uživatelé s rodinami setkávají rádi v přilehlé zahradě, kde děti rády využívají klouzačku, prolézací tunel a dětský stan umístěný v blízkosti zahradní fontány.
U uživatelů vzniká pocit sounáležitosti s rodinou a společností. Nemalý význam mají i reminiscenční prvky.
DS Kociánka podporuje uživatele v kontaktu s rodinnými příslušníky, spolupracuje s nimi a vytváří podmínky pro zajišťování kvality poskytované péče.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Komunitní smyslová zahrádka
Domov pro seniory Kociánka se v současné době zaměřil na smyslovou aktivizaci klientů. Ve svých venkovních prostorách vybudoval celkem 9 komunitních smyslových zahrádek – jeden klasický záhon a 8 vyvýšených zahrádek.
V interiéru využíváme smyslovou zahrádku, která je pojízdná, slouží převážně pro imobilní klienty. Rozmístění komunitních smyslových zahrádek (dále jen KSZ) je zaměřené primárně na klienty domova, sekundárně pro personál. Požadavky, změny a přání ohledně funkčnosti, estetična a využitelnosti vycházejí z podnětů a přání klientů. KSZ jsou umístěné tak, aby byly dobře přístupné pro všechny klienty a personál. Dle možností jsou v blízkosti umístěny lavičky, čímž je KSZ místem pro relaxaci, setkávání, rozhovory a aktivitu klientů ve skupině i samostatně. Mezi velmi oblíbené rostliny patří výsadba zeleniny, převážně rajčat a bylinek. Zahradní smyslová terapie v jarních a letních měsících začíná výsadbou semínek, následuje péče o rostoucí rostliny, přepikýrování a následná výsadba do květináčů a umístění do venkovních prostor. Stejně je osázená i pojízdná zahrádka, rostliny se zde mění dle ročního období. Z pohledu terapií se zde uplatňuje smyslová terapie, reminiscenční terapie, procvičuje se jemná i hrubá motorika.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací