Karta zařízení

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Platnost certifikace vypršela k termínu: září 2018.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Lenka Olivová, ředitelka

Informace o zařízení:

Domov se nachází v centru Tovačova, blízko zámku, který je dominantou města a historickou památkou. Areál domova tvoří bezbariérový komplex jedno a dvoupatrových budov ve tvaru písmene E. Součástí areálu je nádvoří s parkovou úpravou a zahradou, kde je umístěna voliéra s andulkami, jež jsou vítanou atrakcí pro uživatele a návštěvníky. Interiéry domova jsou barevně odlišeny, oddělení VITAL je pojato jako krásná podzimní ulice. Domov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje s kapacitou 150 míst. Poskytuje 2 služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích, vybavených sociálním zařízením a sprchou. Část pokojů má balkon. Stravovací provoz zajišťuje přípravu celodenní stravy se zaměřením na čerstvé regionální potraviny a tradiční pokrmy. Domov je vybaven tělocvičnou, rehabilitací, kadeřnictvím a kantýnou. K dispozici je kaple, tvořivá dílna, internetový koutek a společenské místnosti s kuchyňkou na každém oddělení. Uživatelé mohou používat na pokoji PC a internet, TV, rozhlas a ledničku. Každý den laskavým a lidským přístupem naplňujeme naše motto: Člověku člověkem.

Adresa

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace
Nádražní 94
751 01 Tovačov

www.dstovacov.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
846.5 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
30. září 2018Příklady dobré praxe


Pomoz mi, abych to udělal sám
Základními koncepty poskytování služby jsou Smyslová aktivizace, Bazální stimulace a Biograficky orientovaná péče.
Při poskytování služby jsou využívány vlastní zdroje, zvyklosti a možnosti uživatele: činnosti, které zvládne sám, vykonává sám, případně s dohledem či dopomocí personálu, pomoc a podpora je poskytována pouze v těch oblastech a rozsahu, který již uživatel není schopen zvládnout sám. Tím jsou uživatelé motivováni k aktivitě a využívání vlastních schopností po co nejdelší dobu, aby nedošlo k budování závislosti na poskytované službě a k zneschopňování uživatelů služby.
Podle konceptu Smyslové aktivizace pracujeme od roku 2014 a od roku 2015 ji systematicky propojujeme s modelem Biograficky orientované péče a Bazální stimulace.
Smyslová aktivizace jako cílená, na potřeby orientovaná aktivizace a podpora seniora, vycházející z jeho biografie, je hlavním prvkem asistované vztahové péče a je základním konceptem péče v našem domově, nikoliv jen novou formou volnočasových aktivit. Zavedením Smyslové aktivizace do každodenního života KONEČNĚ měníme dlouhodobě zažité „nemocniční“ (sytý, saturovaný) systémy péče a aktivizace. Díky smyslové aktivizaci aktivizujeme též sami sebe, postupně měníme své smýšlení, postoj k práci, projevům nemoci a závislosti, ke klientovi, vytváříme si spolu obohacující vztah a měníme svá srdce.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací