Karta zařízení

Agentura Slunce, o.p.s., Domov pro seniory Zlaté Slunce

Platnost certifikace vypršela k termínu: červenec 2018.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Vlasta Hrubošová

Informace o zařízení:

Domov pro seniory Zlaté Slunce se nachází v klidné části městského obvodu Ostrava – Zábřeh, v blízkosti Bělského lesa. Celková kapacita zařízení je 59 uživatelů, kteří jsou ubytováni v objektu celkově zrekonstruované bývalé mateřské školy. Uživatelé mohou využít dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje. Podle přání, možností a schopností jsou uživatelé umísťováni do jednotlivých pater – modrého a oranžového. Na modrém patře je vždy pro 2 pokoje společné sociální zařízení (koupelna a WC) – cílovou skupinu zde tvoří uživatelé se ztrátou kognitivních schopností, na oranžovém patře je k dispozici centrální koupelna, zde se jedná o uživatele v závěrečném stádiu života. V rámci objektu je možnost využití společenské místnosti, zčásti zastřešené venkovní terasy a samostatného altánu.

Adresa

Agentura Slunce, o. p. s.
Domov pro seniory Zlaté Slunce
P. Lumumby 2608/66
Ostrava - Zábřeh, 700 30

www.agenturaslunce.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
675.5 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
31. červenec 2018Příklady dobré praxe


Aktivizační činnosti - reminiscence na různá témata
Zlaté Slunce poskytuje komplexní péči domova pro seniory s důrazem na partnerství s uživateli, v přátelské až rodinné atmosféře, založené na vzájemné úctě a respektu jednotlivých osobností.
Každý uživatel má možnost vyjádřit se k jakékoliv činnosti, která je mu poskytována nebo nabízena. Využití možnosti volby je nejvíce patrné, a to je v zařízení i dobrou praxí, při volbě aktivizačních činností. Velmi často se jedná o zcela zásadní změnu v činnosti (místo čtení, volba ručních prací apod.), která se odvíjí od momentálního psychického stavu a chuti každého uživatele. Osvědčily se i procházky jednoho uživatele s doprovodem.

V rámci reminiscence jsme se zapojili do programu „nezapomenutelná knížka aneb čteme seniorům“. Samotné téma „Kniha“je velmi obsáhlé a pro každou osobu jinak vnímavé. Vzhledem k uživatelům našeho domova přizpůsobujeme volbu čtené knihy. Volíme četbu odpočinkovou a nenáročnou, abychom udrželi pozornost. Při reminiscenčních terapiích s knihou začali lidé aktivně pracovat, a to všemi smysly. Projevilo se, že jakákoliv reminiscence dokáže uživatele vrátit zpět do doby aktivního života, alespoň formou vzpomínky.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací