Karta zařízení

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Simona Hašová

Informace o zařízení:

Domov seniorů Hranice je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Hranice. Nachází se v klidné části města nedaleko poutního kostela Narození Panny Marie. Zařízení provozuje dvě pobytové služby – domov pro seniory (kapacita 184 míst) a domov se zvláštním režimem (31 míst). Disponuje jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. V areálu jsou umístěny společenské místnosti, jídelny, herna, PC učebna, dílna s keramickou pecí, kaple, vodoléčba, elektroléčba, ale také provozovny kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry a kantýna. Domov nabízí širokou paletu trávení volného času. Pořádá vzdělávací přednášky, rukodělné aktivity, tréninky paměti, organizuje kulturní, společenské a sportovní akce. Zahrada je přizpůsobená požadavkům seniorů, kteří si zde mohou nejen odpočinout, ale také si natrhat např. rybíz, maliny, angrešt nebo utrhnout květiny. V péči o seniory je uplatňován koncept Bazální stimulace.

Adresa

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace
Jungmannova 1805
753 01 Hranice

Hodnocené služby:
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

www.domovsenioruhranice.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
909.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Aktivity v domově
Reminiscenční místnosti
Cvičení generací
Mobilní zahrádky
Nutriční standard
Paliativní péče
V domově se nachází několik reminiscenčních místností a koutů, které evokují život v první polovině minulého století. Jsou zde k vidění i dobové řemeslné pomůcky. Poslech hudby z gramofonových desek přispívá k tomu, že jsou tyto prostory seniory vyhledávané.

Abychom zatraktivnili pobyt v domově i návštěvníkům, pořádáme Cvičení generací. Fyzioterapeut zohledňuje pohybové možnosti seniorů a jejich blízkých, včetně malých dětí a snaží se společným cvičením nejen lidem poradit, ale i navodit příjemnou atmosféru a pocit důvěry v naši službu.

Jelikož senioři projevili zájem o pěstování rostlin, zakoupili jsme mobilní zahrádky, kde s naší pomocí klienti pěstují hlavně bylinky a květiny. Na balkonech jim pomáháme s péčí o rajčata, či muškáty.

Již 3 roky pracujeme podle Nutričního standardu. Nutriční terapeut ve spolupráci s pracovním týmem a Nutriční poradnou vyhledává osoby ohrožené malnutricí. Velkým pomocníkem k získávání validních údajů jsou zvedáky opatřené měřičem hmotnosti, které umožňují sledovat váhu imobilních osob.

V závěru života se snažíme o zachování důstojnosti každého člověka, proto v rámci Paliativní péče úzce spolupracujeme s rodinami a duchovními.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

Domov je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Poskytujeme celoroční pobytovou službu - domov pro se...

více informací

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací