Karta zařízení

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Simona Hašová

Informace o zařízení:

Domov seniorů Hranice je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Hranice. Nachází se v klidné části města nedaleko poutního kostela Narození Panny Marie. Zařízení provozuje dvě pobytové služby – domov pro seniory (kapacita 184 míst) a domov se zvláštním režimem (31 míst). Disponuje jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. V areálu jsou umístěny společenské místnosti, jídelny, herna, PC učebna, dílna s keramickou pecí, kaple, vodoléčba, elektroléčba, ale také provozovny kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry a kantýna. Domov nabízí širokou paletu trávení volného času. Pořádá vzdělávací přednášky, rukodělné aktivity, tréninky paměti, organizuje kulturní, společenské a sportovní akce. Zahrada je přizpůsobená požadavkům seniorů, kteří si zde mohou nejen odpočinout, ale také si natrhat např. rybíz, maliny, angrešt nebo utrhnout květiny. V péči o seniory je uplatňován koncept Bazální stimulace.

Adresa

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace
Jungmannova 1805
753 01 Hranice

Hodnocené služby:
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

www.domovsenioruhranice.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
909.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Aktivity v domově
Reminiscenční místnosti
Cvičení generací
Mobilní zahrádky
Nutriční standard
Paliativní péče
V domově se nachází několik reminiscenčních místností a koutů, které evokují život v první polovině minulého století. Jsou zde k vidění i dobové řemeslné pomůcky. Poslech hudby z gramofonových desek přispívá k tomu, že jsou tyto prostory seniory vyhledávané.

Abychom zatraktivnili pobyt v domově i návštěvníkům, pořádáme Cvičení generací. Fyzioterapeut zohledňuje pohybové možnosti seniorů a jejich blízkých, včetně malých dětí a snaží se společným cvičením nejen lidem poradit, ale i navodit příjemnou atmosféru a pocit důvěry v naši službu.

Jelikož senioři projevili zájem o pěstování rostlin, zakoupili jsme mobilní zahrádky, kde s naší pomocí klienti pěstují hlavně bylinky a květiny. Na balkonech jim pomáháme s péčí o rajčata, či muškáty.

Již 3 roky pracujeme podle Nutričního standardu. Nutriční terapeut ve spolupráci s pracovním týmem a Nutriční poradnou vyhledává osoby ohrožené malnutricí. Velkým pomocníkem k získávání validních údajů jsou zvedáky opatřené měřičem hmotnosti, které umožňují sledovat váhu imobilních osob.

V závěru života se snažíme o zachování důstojnosti každého člověka, proto v rámci Paliativní péče úzce spolupracujeme s rodinami a duchovními.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Centrum Rožmitál pod Třemšínem poskytuje dva typy sociálních služeb: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. S...

více informací