Karta zařízení

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb


Informace o zařízení

Statutární zástupce: PhDr. Drahuše Hlavatá

Informace o zařízení:

Domov seniorů Jankov, kapacita zařízení 64 lůžek. Poskytujeme služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba. Poskytujeme i službu terénní-pečovatelská služba. Zřizovatelem domova seniorů je Středočeský kraj.Domov se nachází v okrese Benešov, 5 km od města Votice. Součástí domova seniorů je velká zahrada, která je využívána k rekreační i k zájmové činnosti klientů. Domov seniorů nabízí tyto aktivity: muzikoterapie, canisterapie, rehabilitační cvičení, reminiscenci, dílnu ručních prací.

Adresa

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb
Školní 161
257 03 Jankov

www.ddjankov.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
835 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Spoluúčast rodiny na péči
Účast rodinných příslušníků na akcích pořádaných domovech seniorů.
Umožňuje to tak zachovat prostor nejen pro kontinuální styk s blízkými, ale i zachování intimity rodinných vztahů, získání reálného náhledu na možnosti klienta, potřebný rozsah péče a schopnost osob blízkých reálně zhodnotit náročnost péče o klienta ze strany personálu. Veškeré informace o akcích pořádaných v domově jsou přístupné i příbuzným (dny otevřených dveří, oslavy klientů. Možnost besedy s managementem domova seniorů - odpovědi na otázky rodinných příslušníků.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací