Karta zařízení

Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Hana Vojtová

Informace o zařízení:

Posláním domova seniorů je podpora zachování fyzické a psychické soběstačnosti uživatele, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. V případech, kdy toto vylučuje zdravotní stav uživatele, zajistit při poskytování služby důstojné prostředí a zacházení. Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami. Služba je zajišťována ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením s celkovou kapacitou sto lůžek. Každý pokoj je vybaven elektrickou požární signalizací, dorozumívacím zařízením, telefonní přípojkou pro kabelovou televizi a internet. Domov nabízí množství aktivizačních programů, jejichž cílem je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu uživatele, sbližování a společenský život.

Adresa

Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
Bavorská 936
PRACHATICE
383 01

www.domovseniorupt.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
904.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Smyslová aktivizace podle Lore Wehner
Smyslová aktivizace podle Lore Wehner je cílená, na potřeby orientovaná, biografická aktivizace, která stimuluje všechny smysly člověka a ulehčuje seniorům přístup k jejich schopnostem a zdrojům.
S konceptem, který k nám přichází z Rakouska, začínáme pracovat v roce 2011 jako vůbec první v České republice a naším cílem je jeho zavedení do praxe tak, aby se stal běžnou součástí péče poskytované obyvatelům domova.
Smyslová aktivizace je nenásilná, přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka, jeho potřeb a zájmů, protože pokud známe potřeby, můžeme probudit zájem, pomoci stárnout a doprovázet.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací