Karta zařízení

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okres Tábor, příspěvková organizace

Platnost certifikace vypršela k termínu: říjen 2017.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Tereza Jindrová, vedoucí: Marie Hovorková

Informace o zařízení:

Dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací města Planá nad Lužnicí. Poskytuje pečovatelskou službu na území města Planá nad Lužnicí v domácnostech uživatelů a ve dvou pečovatelských domech. Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností žijícím v Plané nad Lužnicí, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba usiluje o zachování důstojného života, udržení soběstačnosti a vlastní vůle uživatelů. Hlavním cílem pečovatelské služby je spokojenost uživatelů s poskytovanou službou, kteří s naší pomocí mohou žít co nejdéle ve vlastních domácnostech. Dále usilujeme o poskytování služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb, motivování a podporování uživatelů k aktivitě a sociálnímu začleňování a poskytování služby na základě znalosti potřeb a přání uživatele.

Adresa

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okres Tábor, příspěvková organizace
Zákostelní 661
391 11 Planá nad Lužnicí

www.plananl.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
408.6 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
31. říjen 2017Příklady dobré praxe


Pravidelná setkávání s uživateli služby
Každoročně pořádáme posezení, kde se setkávají jak uživatelé naší služby, tak i ostatní senioři z Plané.
Každoročně se koná setkání s plánskými rybáři a posezení v restauraci Maxim. Vždy je zajištěno občerstvení a doprovodný program ve spolupráci s učiteli a žáky místní základní a mateřské školy nebo v podobě oblíbené dechové hudby.
Další aktivity pořádáme v klubovně pečovatelského domu, která je rovněž pravidelně využívána místním klubem důchodců.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací