Karta zařízení

Dům seniorů "POHODA", o.p.s.


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Bc. Naděžda Kubalová

Informace o zařízení:

Již od počátku provozu domova v duchu motta: Doma je tam, kde jsme se narodili nebo tam, kde je nám dobře, poskytuje Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. komplexní sociální služby seniorům města Orlová. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, mají sníženou soběstačnost vzhledem k jejich zdravotnímu a sociálnímu stavu a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci tak, aby se dle svých možností začlenili do běžného života komunity ve městě a nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli. Zařízení disponuje kapacitou 31 míst a nachází se v městské zástavbě s dobrou dostupností ostatních služeb. Domov nabízí ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích, stravování, zdravotní a ošetřovatelskou péči, aktivity. Budova je řešena bezbariérově. K domovu náleží upravená, vzrostlá zahrada, sloužící k relaxaci a odpočinku. Domov je otevřenou komunitou.

Adresa

Dům seniorů "POHODA", o.p.s.
Mládí 725
Orlová-Lutyně 735 14

www.pohoda-orlova.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
822.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Otevřenost domova a soužití s přirozenou komunitou
Otevřenost domova a příležitosti k setkávání s přirozenou komunitou patří k základním hodnotám, k nimž se hlásíme. Aktivity, které jsou v rámci domova realizovány, se týkají jak obyvatel, tak i široké, a to nejen orlovské, veřejnosti.
Počínaje nejmenšími dětmi přes žáky, studenty, rodinné příslušníky, vrstevníky našich uživatelů se všichni rádi připojují k aktivitám, které jsou pořádány v prostorách domova nebo mimo něj. Naše spolupráce směřuje i za hranice, navázali jsme partnerství s poskytovateli sociálních služeb v příhraničí Polska. Tyto akce jsou pořádány v rámci grantové politiky města, kraje, mikroregionu či nadací. Mezi poslední patří realizace mikroprojektu „Ať mluvíme polsky - česky, spolu je nám vždycky hezky”, kdy se jedná o spolupráci 4 domovů, které pořádají kulturní akce pro uživatele a vzdělávací semináře pro zaměstnance.
V měsíci červnu proběhlo Jahodové odpoledne, kterého se zúčastnili zástupci 6 domovů z české a polské strany. Jde opět o prohloubení přátelských vazeb, prolínání a poznávání obou kultur.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací