Karta zařízení

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Pečovatelská služba

Platnost certifikace vypršela k termínu: září 2017.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Chuchler, ředitel; Mgr. Jaroslava Kaiserová, vedoucí útvaru

Informace o zařízení:

Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénních sociálních služeb cílové skupině uživatelů s ohledem na jejich individuální potřeby a osobní cíle. Cílenou snahou je zachování co nejvyšší míry dosavadní životní úrovně, zajištění co nejdelšího možného pobytu v jejich přirozeném prostředí a oddálení jejich umístění do pobytového zařízení. Kapacita zařízení je 1800 uživatelů. Principem poskytování je zabránit sociálnímu vyloučení cílové skupiny uživatelů a jejich zpětné začlenění do společnosti, docílení co nejvyššího stupně samostatnosti a nezávislosti na jiné fyzické osobě. Pečovatelská služba je vybavena nezbytným zázemím, které poskytuje dané pracovní a hygienické požadavky kladené na pracoviště. Samozřejmostí je vybavení výpočetní technikou, trezorem, prostředky komunikační techniky.

Adresa

Městský ústav sociálních služeb města Plzně
Pečovatelská služba
Klatovská třída 777/90
Plzeň 3 - Jižní Předměstí
301 00 Plzeň

socialnisluzby.plzen.eu/muss

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
412.3 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
30. září 2017Příklady dobré praxe


Časový rozsah služby, kontrolní mechanismus, výběr stravy a nabídka diet, personální stabilita
Pečovatelská služba je poskytována celoročně, denně v rozmezí od 7, 00 – 19,00 hod. Pro zajištění lepší obslužnosti uživatelů je pečovatelská služba rozdělena do 4 útvarů.
Jako zpětná vazba poskytované péče je měsíčně prováděna minimálně u dvou uživatelů kontrola spokojenosti a zároveň i ze strany útvaru vnitropodnikové kontroly jsou prováděny kontroly na základě stanoveného harmonogramu se zaměřením na dodržování legislativy, spokojenosti uživatelů, hygienicko - epidemiologických předpisů.
Za výjimečnost naší služby považujeme stravování v nabídce výběru více druhů jídel a zároveň nabídce výběru ze tří typů diet. Teplá strava je nabízena 6x týdně.
Výjimečnost námi nabízené sociální služby spatřujeme v širokém pokrytí města Plzně a přilehlých oblastí, stabilitě personálu, téměř okamžitém zajištění požadovaných sociálních služeb, návaznosti na HOME CARE, pobytová zařízení sociálních služeb, nabídce fakultativních služeb, která je přizpůsobena poptávce uživatele.

V roce 2014 organizace MÚSS Plzeň byla jako celek oceněna za společenskou odpovědnost I. místem ve veřejném sektoru „Cena hejtmana pro Plzeňský kraj“ za společnou odpovědnost.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací