Karta zařízení

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Bc. Rudolf Krejčíř, ředitel

Informace o zařízení:

SENIOR centrum Blansko je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Toto pobytové zařízení je určeno seniorům od 65 let se sníženou soběstačností a poskytuje sociální služby Domov pro seniory s kapacitou 70 míst a Domov se zvláštním režimem s kapacitou 74 míst. V bezprostřední blízkosti se nachází zdravotnické zařízení a zastávka MHD. Ubytování je poskytováno v 1-lůžkových a 2-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem. Zařízení disponuje vlastní prádelnou a kuchyní. Uživatelé mohou v zařízení využít služeb lékaře, rehabilitace, kadeřnictví, pedikúry a kantýny. Pro věřící je zřízena kaple. Mnohostranné vyžití poskytuje zahrada s altány, květinovými záhony a jezírkem s fontánou. Uživatelům je nabízeno množství volnočasových aktivit s cílem udržet jejich soběstačnost, podpořit společenské kontakty a vytvořit podmínky pro důstojný a kvalitní život.

Adresa

SENIOR centrum Blansko,
příspěvková organizace
Pod Sanatorkou 2363/3
678 01 Blansko

Certifikované služby:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

seniorcentrumblansko.webnode.cz/

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
935.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Adaptační skupina pro nové uživatele
Novým uživatelům Domova pro seniory je nabídnuta účast na setkáních adaptační skupiny, kde se setkávají uživatelé, kteří žijí v domově do 6 měsíců po nástupu, ale dle potřeby i více. Skupina se setkává pravidelně 1x za 14 dní.
Jednotlivá setkání plní funkci podpůrnou, informativní i společenskou, uplatňovány jsou sociálně terapeutické prvky ke zvládání adaptačních reakcí, zváni jsou hosté z řad vedoucích jednotlivých úseků. Využíván je především efekt vzájemné podpory uživatelů v podobné životní situaci. Uživatelé oceňují, že účast na setkáních pomohla jejich seznámení s ostatními uživateli, zaměstnanci i s běžným chodem zařízení.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Program Bon Appétit!
Zapojení do programu Bon Appétit! přineslo našim uživatelům v Domově se zvláštním režimem pozitivní změny, které podpořily zachování jejich důstojnosti a identity.
Program Bon Appétit!, jehož cílem je především zprostředkovat uživatelům "zážitek a radost z jídla", je realizován v rámci projektu Gerontologická a organizační supervize (GOS) příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti služeb pro seniory (2010 – 2012). K pozitivnímu přínosu došlo nejen realizací změn, které zútulnily a esteticky vyladily prostředí jídelen, ale také díky větší citlivosti k vhodné formě stravy, většímu důrazu na kvalitu stravy a především díky maximálně individuálnímu a důstojnému přístupu při podávání všech jídel.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací