Vybrat region

Česká republika

Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Slovenská republikaMIMO ÚZEMÍ ČR a SK

Karta zařízení

Seniroville Jablonové


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Martin Hantabál, štatutár Mgr. Lýdia Alföldyová, riaditeľ

Informace o zařízení:

Nezisková organizácia Harmónia života je prevádzkovateľom zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové, ktorá je etablovaná na Slovensku už od roku 2006 a prináša klientom vyšší štandard sociálnych a zdravotných služieb prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky. Cieľom Seniorville je zabezpečiť každému klientovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry. Svojim prístupom sa snažíme o to, aby Seniorville bol „Domov pre seniorov, v ktorom by ste radi žili aj vy". Starostlivosť o klienta je našim poslaním, ktoré sa nám darí napĺňať už trinásty rok. Individuálny, láskavý a aktivizačný prístup personálu, kvalitná sociálna a zdravotná starostlivosť, motivačné prostredie, pravidelná rehabilitácia a široký záber voľnočasových aktivít je spôsob, akým urýchľujeme adaptačný proces klientov, zvyšujeme ich kvalitu života a vytvárame druhý domov. V oblasti kultúry a voľného času sú pre klientov na každý deň pirpravené aktivity, o ktorý sú pravidelne informováni . Mnoho klientov využívá miestnu kaplnku, bilinkovú záhradu, spoločenskú miestnosť, relaxačnú miestnost zo Snoezelenom alebo rehabilitáciu. K dispozici je i špeciálneí terapeutické kreslo, hviezdne nebo, aroma terapia, svetelná terapia, ktoré klientom s demenciou nahrádza pocit bezpečia a kludu Behom terapie hraje špeciálna relaxačná hudba. Kapacita Seniorville Jablonové je 79 klientov. Sociálna služba je poskytovaná pobytovou formou – celoročne. O klientov sa stará 62 zamestnancov.

Adresa

Seniorville Jablonové
Jablonové 439
900 54 Jablonové

www. seniorville.eu

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
856 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Závádzanie nových trendov terapie nad rámec legistlatívy

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Sokolnice, p. o.

Domov pro seniory Sokolnice je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Klientům poskytuje pobytové služby – domov ...

více informací

Seniroville Jablonové

Nezisková organizácia Harmónia života je prevádzkovateľom zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové, ktorá je ...

více informací

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"

Posláním STACÍKU je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s př...

více informací