Karta zařízení

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Václav Šerák, ředitel

Informace o zařízení:

Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou, jejímž zřizovatelem je město Žďár nad Sázavou. Poskytuje služby na území města Žďár nad Sázavou v domácnostech uživatelů a ve čtyřech pečovatelských domech. Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností žijícím ve Žďáru nad Sázavou, jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba usiluje o zachování důstojného života, udržení soběstačnosti a vlastní vůle uživatelů. Hlavním cílem pečovatelské služby jsou spokojení uživatelé žijící s naší podporou v maximální možné míře dosavadním způsobem života. V současné době pomáháme 286 uživatelům, z nichž je třetina mimo pečovatelské domy.

Adresa

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba
Okružní 67, Žďár nad Sázavou 591 01

www.socsluzbyzdar.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
402 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Akce pro uživatele
Každý rok pořádáme pro uživatele spoustu akcí: společné cvičení, trénink paměti, přednášky zábavné i odborné, promítání filmů, kavárnička, posezení s harmonikářem, katolické mše ad.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Přání k narozeninám
Při příležitosti kulatého výročí uživatele navštěvujeme uživatele s vyrobeným přáníčkem a kytičkou v jeho domácnosti.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Pravidelná setkávání uživatelů
Každoročně se účastníme setkání seniorů Žďárského okresu a jednou za čtyři roky toto setkání sami pořádáme.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Časový rozsah služby
Pečovatelská služba je ve dvou DPS poskytována nepřetržitě, klienti jsou vybaveni signalizačním zařízením pro přivolání pečovatelky.
Rozvoz stravy všem klientům zajišťujeme 7 dní v týdnu.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Provázanost a spolupráce
Výjimečnost námi nabízené sociální služby spatřujeme v provázanosti s domácí péčí, půjčovnou zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, pobytovými zařízeními sociálních služeb a schopnosti reagovat na individuální potřeby uživatelů.
zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací