Karta zařízení

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Václav Šerák, ředitel

Informace o zařízení:

Posláním STACÍKU je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s přidruženými tělesnými nebo smyslovými vadami, která podporuje rozvoj a uchování získaných psychických a fyzických schopností, dovedností a návyků, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím k individuálním možnostem uživatelů. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním postižením s přidruženými tělesnými nebo smyslovými vadami ve věku od 3 do 60 let, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována jako ambulantní, v bezbariérovém zařízení v klidné části města. V zařízení jsou tři pracovny, tělocvična, místnosti určené k rehabilitaci a relaxaci, dílna pro aktivizační činnosti spojené s výrobou keramiky, ručního papíru aj. K dispozici je prostorná zahrada. Cílená terapie je zajištěna ve formě hipoterapie a canisterapie. Hipoterapie je provozována v pravidelných intervalech ve spolupráci se sdružením AMBRA. Canisterapie probíhá pravidelně 1x za 14 dní ve spolupráci se sdružením KAMARÁD. Kapacita zařízení je 22 osob. Fakultativní služby: Svoz uživatelů z místa bydliště do zařízení; Svoz uživatelů ze školského zařízení. Provozní doba 6:00-16:00 hodin.

Adresa

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"
Haškova 14
591 01 Žďár nad Sázavou

www.socsluzbyzdar.cz

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Cvičný byt
"Stacík" má k dispozici cvičný byt, který se nachází nedaleko zařízení (cca 50 m), v domě s pečovatelskou službou. Uživatelé mají možnost do bytu docházet a zdokonalovat se v praktických domácích činnostech, jako je vaření, úklid a ostatních činnostech sp
Uživatelé navštěvují cvičný byt 3x týdně. Úterý je spojeno s přípravou moučníků, slaného pečiva atd. – občerstvení ke kávě pro klienty DPS. Středa je vyhrazena kavárničce – v bytě se sejdou senioři z DPS, kteří ochutnají, co uživatelé "Stacíku" připravili. Uživatelé "Stacíku" je obslouží, uvaří kávu nebo čaj a poklábosí s nimi. Ve čtvrtek se ve cvičném bytě uklízí a uživatelé si vaří oběd, který si předem vybrali. Mezi uživateli je cvičný byt a zejména kavárnička ve velké oblibě. Osvědčilo se i to, že je cvičný byt mimo zařízení, uživatelé ho vnímají jinak, než každodenní docházku do zařízení "Stacík".
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"

Posláním STACÍKU je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s př...

více informací

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ...

více informací

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací