Vybrat region

Česká republika

Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Slovenská republikaMIMO ÚZEMÍ ČR a SK

Karta zařízení

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb


Informace o zařízení

Statutární zástupce: PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD. – poverená riadením

Informace o zařízení:

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ktoré znamená: POMOC, VÝPOMOC, ASISTENCIU, OPORU, PODPORU. Charakteristika: zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie. Organizačnou súčasťou zariadenia SUBSIDIUM je aj zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 12 prijímateľov, ktoré poskytuje služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Kapacita: 148 prijímateľov.

Adresa

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Betliarska 18, 048 01 Rožňava

www.subsidium.webnode.sk

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
751 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Zavádzanie nových trendov v poskytovaní sociálnych služieb
Novými trendami v poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme našim prijímateľom viac ako vyžaduje legislatíva.
Tieto trendy prispievajú k zvyšovaniu kvality života prijímateľov, napr. navodením psychickej pohody, uvoľnenia, pomáhajú rozvíjať tvorivosť, objavovanie seba samého,sociálnu komunikáciu a interakciu. Ide napríklad o reminiscenčnu terapiu, rezonančnů muzikoterapiu, arteterapiu, snoezelen, bazálnu stimuláciu.
Zobrazit text
Spoločenská zodpovednosť
Umožňujeme študentom stredných a vysokých škôl vykonávať odbornú prax a prieskumnú činnost v zariadení.
Získáváme tak dobrovoľníkov, záujemcov o pracovné pozície v zariadení, budujeme dobré meno nášho zariadenia a získáváme partnerov.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, p. o.

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí je příspěvková organizace města Brna a v provozu je již od roku 2003, zařízení...

více informací

Domov pro seniory v Blatné, p. o.

Domov pro seniory je příspěvkovou organizací Města Blatná v malebném Jihočeském kraji. Moderní bezbariérové zařízen...

více informací

Centrum sociální pomoci Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací Města Vodňany poskytující službu domov pro seniory a pečov...

více informací