Karta zařízení

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., Pečovatelská služba


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Jana Černá

Informace o zařízení:

Registrovaná terénní zdravotní ošetřovatelská péče a pečovatelská služba je poskytována v náročném terénu Krkonoš a částečně Jizerských hor. Působíme v pečovatelských domech v Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou, Vysokém nad Jizerou a v terénu měst a obcí jim přilehlých. V této horské oblasti zajišťujeme péči klientům, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby. Naším posláním je co nejdéle udržet kvalitu života svým klientům doma ve vlastním sociálním prostředí. Tím, že pečovatelky poskytují seniorům a zdravotně postiženým lidem individuálním přístupem potřebné pečovatelské úkony v jejich domácnostech, zachovávají jejich životní styl a úroveň. Flexibilně reagují na změněné požadavky jednotlivců, pomáhají udržet co nejdéle kvalitu života, a tím často oddalují jejich odchod do ústavů sociální péče. V současné době zajišťujeme péči 88 klientům, z nichž 70 % obsluhujeme mimo pečovatelské domy. Služba je spolufinancována z prostředků MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje.

Adresa

ZDRAVOŠ PĚČE s.r.o.
Pečovatelská služba
Horní 590
512 44 Rokytnice nad Jizerou

www.cerna-domacipece.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
415 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Specifikem naší služby je úzká propojenost mezi terénní zdravotní ošetřovatelskou péčí a pečovatelskou službou.
Za jednoznačné pozitivum v péči o seniory v domácím prostředí hor lze považovat, že se na péči má možnost spolu s rodinou podílet multidisciplinární tým složený z pracovníků s kompetencemi k sociální a zdravotní péči.
Což s sebou nese: respektování sociálně-zdravotní situace, přímou návaznost a efektivní koordinaci služeb ve vlastním sociálním prostředí, možnost zachování autonomie klienta, větší pocit bezpečí a ochrany soukromí, ekonomičnost používání vozů 4x4. V neposlední řadě partnerství pro místní a krajskou samosprávu v komunitním plánování.

Komunikujeme a spolupracujeme s rodinami uživatelů.
Podporujeme kontakt se společenským prostředím formou
zájmových a kulturních vyžití uživatelů, setkání s vrstevníky, ale i s nejmladšími obyvateli.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací