Karta zařízení

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Miroslava Barešová, ředitelka

Informace o zařízení:

Domov důchodců Bystřany je situován v klidové zóně obce Bystřany ve čtyřpatrové budově nedaleko centra obce. V dosahu je obecní úřad, pošta, restaurace, obchody se základním zbožím, zastávka vlaku a autobusu. Budova DD je bezbariérová, je obklopena zahradou s možností příjemného posezení na zastíněné terase, v bylinkové nebo atypické zahradě. Domov poskytuje dva typy sociálních služeb. Domov pro seniory s kapacitou 100 klientů, Domov se zvláštním režimem s kapacitou 97. Domov důchodců Bystřany je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, a v roce 2010 se stal jedním z prvních zařízení v české republice, které získalo od české alzheimerovské společnosti Certifikát Vážka, který je udělovaný těm zařízením, které poskytují kvalitní péči klientům trpícím demencí. V v srpnu 2017 byl certifikát na dalších 18 měsíců obhájen. Domov má kapacitu 197 klientů, kteří jsou ubytováni v jedno, dvou, více lůžkových pokojích a nadstandardních pokojích. Většinou dva pokoje mají společné sociální zařízení. Na každém podlaží je denní místnost určená k volnočasovým aktivitám, jídelna, a pokud klient nevyužívá sociální zařízení u pokoje, má k dispozici centrální koupelnu. Obslužnou péči poskytují kvalifikovaní pracovníci přímé obslužné péče-pečovatelé. Zaměstnanci, kteří poskytují službu osobám s demencí, jsou držiteli osvědčení akreditovaného kurzu Pracovník v oblasti péče o osoby s demencí. Gerio pracovník připravuje a realizuje volnočasové aktivity, je společníkem klienta. Novým klientům pomáhají v novém prostředí po dobu prvních třech adaptačních měsíců asistenti klienta. Prostřednictvím všeobecných sester, lékařů, fyzioterapeutky, ergoterapeutky a nutriční terapeutky je poskytována zdravotní péče. Od října 2016 jsme akreditovaným zdravotnickým zařízením. Domov uplatňuje koncept Bazální stimulace, Relaxace a doprovázení, Standard nutriční péče. Od roku 2017 zavádíme program Sexuální asistence. Několik let aktivně spolupracujeme s německým zařízením pro seniory Volksolidarität v Drážďanech - Leubnitz na společných projektech. Chráníme životní prostředí, jsme Zelenou firmou.

Adresa

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
Pražská ul. 236
417 16 Bystřany

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

www.dd-bystrany.cz

Certifikace

Ubytování
Nehodnoceno
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
PéčePříklady dobré praxe


Asistent klienta
V domově jsme si vědomi náročnosti přechodu z domácího či nemocničního prostředí na pobytovou službu DD Bystřany. Jedním ze vstřícných kroků k adaptaci na nové prostředí pro nově příchozí klienty je pozice asistenta klienta.
Smyslem pozice asistenta je zejména být prostředníkem mezi nově příchozím klientem, službou a rodinou klienta. Zvláště klienti služby domov se zvláštním režimem - Vážky a jejich blízcí velice vítají stále stejnou kontaktní osobu – stále stejnou tvář, která zpočátku denně dochází za klientem a pomáhá při zvládání nového režimu. Asistent seznamuje postupně klienta s denním režimem, aktivitami a pravidly domova, provází klienta po budově. Zprostředkovává dle přání klienta kontakt s ostatními pracovníky.
Asistentka klienta je přítomna již při sociálním šetření, které předchází nástupu klienta do zařízení. Naváže s ním kontakt a zmapuje klientova očekávání od služby. Pomocí dotazníku zjistí potřebné informace k plánování péče.
V den nástupu asistentka přivítá klienta v recepci a provází ho na jeho pokoj. Zůstává v kontaktu také s blízkými osobami klienta. Po dobu tří měsíců intenzivně spolupracuje s klientem jako klíčový pracovník. Četnost a délku návštěv zejména u klientů s Alzheimerovou chorobou volí individuálně s ohledem na stupeň adaptace klienta v domově. Postupně se intenzita spolupráce snižuje a obvykle po třech měsících předává asistentka klienta do péče nového klíčového pracovníka.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Vinotéka
V polovině roku 2013 jsme zřídili na oddělení se zvláštním režimem - Vážce vinotéku. V pravidelných intervalech jsou klienti sezváni ke společnému posezení u vína.
Jedná se o zážitkovou terapii, při které je navozena příjemná atmosféra již samotným rituálem nalévání a ochutnávání vína. V lékařských kruzích se mluví o proaktivních účincích malého množství alkoholu. I v případě, že se účinek samotné látky neprokáže, posezení u sklenky vína přináší našim klientům únik ze stereotypu všedního dne, netradiční chuťový a kulturní zážitek.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Setkávání německy mluvících klientů
Vyzvali jsme německy mluvící klienty k aktivnímu používání cizího jazyka.
Klienti si vytvořili skupinu, která se pravidelně schází. Skupinu vede klient, svolává jí, určuje témata, předává materiály. Klienty zapojíme do česko-německého projektu "Návštěva u přátel."
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací