Karta zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště U Panských


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Hana Hlaváčková

Informace o zařízení:

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina. Služba domov pro seniory U Panských má kapacitu 43 lůžek. Budova byla postavena počátkem 20. století jako rodinná vila průmyslníka A. Weidenhoffera. Dnes je to moderní zrekonstruovaný třípodlažní objekt s vlastní dobře vybavenou kuchyní, pro klienty zcela bezbariérový. Klientům nabízí ubytování, celodenní stravování na vysoké úrovni, zdravotní a sociální péči a nejrůznější volnočasové aktivity. K objektu náleží prostorné terasy s pergolami a rozlehlá upravená zahrada s altánem. Posláním domova je usilovat o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí. Velmi se snažíme o individuální přístup ke klientům, což umožňuje právě malá kapacita zařízení. Zajišťujeme duchovní služby, kulturní akce, výlety, nabízíme služby kadeřnice, pedikérky, docházejí k nám členové canisterapeutického sdružení.

Adresa

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
U Panských 1452
580 01 Havlíčkův Brod

www.ddhb.cz

Certifikace

Ubytování
Nehodnoceno
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
PéčePříklady dobré praxe


Dobrovolnická služba
Dlouhodobě spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v regionu Havlíčkův Brod.
V současnosti dochází do našeho domova 5 dobrovolníků, několik jich u nás „pracuje“ již mnoho let a někteří z nich získali i cenu Křesadlo (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci).
Zobrazit text
Paliativní péče
Dlouhodobě pracujeme na konceptu paliativní péče v zařízení, snažíme se o zajištění pohody klientů a důstojného prožití všech dnů až do toho posledního, který klienti v terminálním stadiu stráví v našem zařízení.
Homebalance
Interaktivní rehabilitační systém pro trénink rovnováhy, což přispívá k poklesu počtu pádů klientů zařízení.
Kinestetická podpora pohybu
V letošním roce jsme proškolili většinu pečovatelek a sester v konceptu Kinestetická podpora pohybu, usilujeme tak o udržení pohyblivosti a soběstačnosti klientů, jejichž pohybové schopnosti se postupně zhoršují.
Koncept Validace
V roce 2018 proškolíme větší část personálu v přímé péči ve Validaci, chceme poskytovat stále kvalitnější službu také klientům s demencí, jejichž počet v našem zařízení stoupá.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací