Karta zařízení

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA

Informace o zařízení:

Domov Sedlčany je největším zařízením pro seniory ve Středočeském kraji. V současné době poskytuje dvě sociální služby, domov pro seniory s kapacitou 246 lůžek a nově domov se zvláštním režimem s kapacitou 54 lůžek. Posláním Domova Sedlčany je zajištění důstojného a aktivního života seniorů. Areál zařízení se skládá ze tří sedmipodlažních budov a stravovacího provozu. Všechny stavby jsou propojeny novými spojovacími chodbami se zimní zahradou. Okolo Domova se nachází rozlehlá zahrada s terasou, lavičkami, krbem a senior parkem. Klientům je poskytována komplexní péče včetně canisterapie, arteterapie, muzikoterapie a ergoterapie. V rámci aktivizačních a kulturních programů jsou to především hudebně zábavné pořady, výlety a přednášky.

Adresa

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746
264 01 Sedlčany

www.domovsedlcany.cz

Certifikace

Ubytování
Nehodnoceno
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
PéčePříklady dobré praxe


Vnitřní TV kanál
Klienti Domova Sedlčany jsou informováni prostřednictvím nástěnek, interního rozhlasu, časopisu Náš Domov a vnitřního TV vysílání.
Vnitřní TV vysílání je využíváno především na pravidelné hlášení ředitelky Domova a na přenos kulturních akcí z hlavní jídelny na pokoje imobilních klientů.
Zobrazit text
Spolupráce s místními organizacemi
Spolupráce v rámci volnočasových aktivit probíhá především s místním gymnáziem, muzeem a knihovnou.
Mezi nejoblíbenější patří výtvarná tvorba s gymnazisty, muzejní přednášky, četba dětem v knihovně – „Pohádkový dědeček/babička“, každoroční účast na komunitním projektu „Lukášek“ a „Noci s Andersenem“.
Zobrazit text
Pestrost poskytovaných terapií
V zařízení je klientům poskytováno několik odborných terapií. Arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie a canisterapie.
Pro muzikoterapii byla nově vybudována speciální muzikoterapeutická místnost. Ergoterapie byla v nedávné době obohacena nákupem pojízdných zahradnických vozíků. Díky nimž se mohou zahradnické práci věnovat i imobilní klienti. V nejbližší době začne Domov Sedlčany nabízet klientům i magnetickou terapii a colorterapii.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací