Metodika hodnocení

Metodika hodnocení v rámci systému Značka kvality v sociálních službách je praktickým interním manuálem pro certifikátory. Je zde detailně uveden způsob a forma hodnocení jednotlivých subperspektiv včetně přiřazení příslušného počtu bodů všem kritériím. Metodika uvádí, jakým způsobem bude ověřeno naplnění jednotlivých kritérií.  Výsledkem certifikace zařízení je přiřazení příslušného počtu hvězd dle následujícího nastavení:

Systém nastavení hvězd - domovy pro seniory a kombinace služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Systém nastavení hvězd - domovy se zvláštním režimem

Systém nastavení hvězd - pečovatelská služba

Systém nastavení hvězd - ambulantní služby

Hodnocení odráží v první řadě preference uživatelů; pro výsledné hodnocení jsou dále určující názory poskytovatele, zaměstnanců či rodinných příslušníků uživatelů. Potřebná data jsou také zjišťována z poskytnutých dokumentů a neméně významnou úlohu v hodnocení mají osobní zjištění o kvalitě služby samotnými certifikátory na místě.

Revize kritérií

Certifikační tým

Certifikaci sociální služby Značkou kvality provádí vždy min. dvoučlenný tým certifikátorů (hlavní certifikátor, certifikátor).

Certifikační tým od počátku působil v počtu 6 osob, které byly jmenovány certifikátory systému na základě jmenovacího dekretu po ukončení pilotních certifikací v 12 domovech pro seniory, konkrétně k 21. 6. 2011, kdy byl systém oficiálně zpřístupněn veřejnosti. Všichni certifikátoři se v rámci členství v odborné pracovní skupině podíleli na vzniku a pilotním ověření funkčnosti systému Značka kvality v sociálních službách. 

Pro rok 2018 působí v týmu pro hodnocení pobytových sociálních služeb tito certifikátoři:

Mgr. Jakub Žákavec, MBA, nezávislý expert

Ing. Milan Minář, Sociální služby Lanškroun, ředitel

Zdeněk Kašpárek, nezávislý expert

Ing. Věra Husáková, Senecura, zástupkyně ředitele pro rozvoj regionu CEE

Ing. Karel Vostrý, nezávislý expert

Mgr. David Šourek, nezávislý expert

Pro rok 2018 působí v týmu pro hodnocení pečovateleských služeb tito certifikátoři:

Ing. Mgr. Alice Švehlová, APSS ČR, výkonná ředitelka

Ing. Renata Kainráthová, G-centrum Tábor, pečovatelská služba, vedoucí

Pro rok 2018 působí v týmu pro hodnocení ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením tito certifikátoři:

Mgr. Irena Lintnerová, Centrum Kaňka, ředitelka společnosti

Mgr. Dana Kopecká, ARPIDA, vedoucí sociální pracovnice

Certifikátoři se minimálně jednou ročně scházejí a diskutují své zkušenosti a poznatky z jednotlivých návštěv a schvalují revize kritérií hodnocení, tak aby Značka kvality průběžně reagovala na stále se zvyšující požadavky na kvalitu péče. Působí-li certifikátor na vedoucí pozici poskytovatele sociálních služeb, tak nesmí certifikovat zařízení, které se nachází ve stejném kraji. 

Ing. Karel Vostrý
Ing. Milan Minář
Sociální služby Lanškroun, ředitel

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací