Metodika hodnocení

Metodika hodnocení v rámci systému Značka kvality v sociálních službách je praktickým interním manuálem pro certifikátory. Je zde detailně uveden způsob a forma hodnocení jednotlivých subperspektiv včetně přiřazení příslušného počtu bodů všem kritériím. Metodika uvádí, jakým způsobem bude ověřeno naplnění jednotlivých kritérií.  Výsledkem certifikace zařízení je přiřazení příslušného počtu hvězd dle následujícího nastavení:

Systém nastavení hvězd - domovy pro seniory a kombinace služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Systém nastavení hvězd - domovy se zvláštním režimem

Systém nastavení hvězd - pečovatelská služba

Systém nastavení hvězd - ambulantní služby

Hodnocení odráží v první řadě preference uživatelů; pro výsledné hodnocení jsou dále určující názory poskytovatele, zaměstnanců či rodinných příslušníků uživatelů. Potřebná data jsou také zjišťována z poskytnutých dokumentů a neméně významnou úlohu v hodnocení mají osobní zjištění o kvalitě služby samotnými certifikátory na místě.

Revize kritérií

Certifikační tým

Certifikaci sociální služby Značkou kvality provádí vždy min. dvoučlenný tým certifikátorů (hlavní certifikátor, certifikátor).

Certifikační tým od počátku působil v počtu 6 osob, které byly jmenovány certifikátory systému na základě jmenovacího dekretu po ukončení pilotních certifikací v 12 domovech pro seniory, konkrétně k 21. 6. 2011, kdy byl systém oficiálně zpřístupněn veřejnosti. Všichni certifikátoři se v rámci členství v odborné pracovní skupině podíleli na vzniku a pilotním ověření funkčnosti systému Značka kvality v sociálních službách. 

Pro rok 2019 působí v týmu pro hodnocení pobytových sociálních služeb tito certifikátoři:

Mgr. Jakub Žákavec, MBA, nezávislý expert

Ing. Milan Minář, Sociální služby Lanškroun, ředitel

Zdeněk Kašpárek, nezávislý expert

Ing. Věra Husáková, Senecura, zástupkyně ředitele pro rozvoj regionu CEE

Ing. Karel Vostrý, nezávislý expert

Ing. Daniela Lusková, MPA, Domov U Biřičky, ředitelka

Pro rok 2019 působí v týmu pro hodnocení pečovatelských služeb tito certifikátoři:

Ing. Mgr. Alice Švehlová, APSS ČR, výkonná ředitelka

Ing. Renata Kainráthová, G-centrum Tábor, pečovatelská služba, vedoucí

Pro rok 2019 působí v týmu pro hodnocení ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením tito certifikátoři:

Mgr. Irena Lintnerová, Centrum Kaňka, ředitelka společnosti

Mgr. Dana Kopecká, ARPIDA, vedoucí sociální pracovnice

Certifikátoři se minimálně jednou ročně scházejí a diskutují své zkušenosti a poznatky z jednotlivých návštěv a schvalují revize kritérií hodnocení, tak aby Značka kvality průběžně reagovala na stále se zvyšující požadavky na kvalitu péče. Působí-li certifikátor na vedoucí pozici poskytovatele sociálních služeb, tak nesmí certifikovat zařízení, které se nachází ve stejném kraji. 

Ing. Karel Vostrý
Ing. Milan Minář
Sociální služby Lanškroun, ředitel

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací