Podmínky certifikace ZQ

Uzavření smlouvy

Pro certifikaci v rámci systému Značka kvality v sociálních službách je nutné uzavřít smlouvu mezi objednavatelem (domov pro seniory / a domov se zvláštním režimem / pečovatelská služba / ambulantní služba) a správcem systému (APSS ČR). Předmětem smlouvy je stanovení závazných podmínek obou subjektů včetně platebních podmínek certifikace.

 

Platební podmínky s platností od 1. 6. 2017 (pro nově uzavřené smlouvy)

Finanční podmínky certifikace - DOMOVY PRO SENIORY A / NEBO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Finanční podmínky certifikace - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Finanční podmínky certifikace - AMBULANTNÍ SLUŽBY

 

Platnost certifikace

Značka kvality v sociálních službách je udělována certifikovanému domovu na období 3 let. Platnost druhé a každé další certifikace je 4 roky od termínu získání ocenění.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací