Podmínky certifikace ZQ

Uzavření smlouvy

Pro certifikaci v rámci systému Značka kvality v sociálních službách je nutné uzavřít smlouvu mezi objednavatelem (domov pro seniory / a domov se zvláštním režimem / pečovatelská služba / ambulantní služba) a správcem systému (APSS ČR). Předmětem smlouvy je stanovení závazných podmínek obou subjektů včetně platebních podmínek certifikace.

 

Platební podmínky s platností od 23. 1. 2019 (pro nově uzavřené smlouvy)

Finanční podmínky certifikace - DOMOVY PRO SENIORY A / NEBO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Finanční podmínky certifikace - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Finanční podmínky certifikace - AMBULANTNÍ SLUŽBY

 

Platnost certifikace

Značka kvality v sociálních službách je udělována certifikovanému domovu na období 3 let. Platnost druhé a každé další certifikace je 4 roky od termínu získání ocenění. 

 

Možnost odvolání od 23. 1. 2019 (pro nově uzavřené smlouvy)

V případě nesouhlasu s hodnocením služby se může zařízení písemně odvolat k APSS ČR a to do 30 dnů od obdržení Výsledné zprávy. APSS ČR má následně 30 dnů na přezkoumání hodnocení a poté informuje zařízení o zjištěných závěrech.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací