Příručka Značky kvality v sociálních službách

Příručka Značky kvality v sociálních službách je základním interním dokumentem pro hodnocení v systému ZQ. Obsahuje souhrn všech kritérií kvality, která jsou v rámci certifikace hodnocena. Kritéria jsou systematicky zařazena pod subperspektivy, perspektivy a hodnocené oblasti. Stručný přehled jako ukázku hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv naleznete zde:

Přehled hodnocených oblastí - DOMOVY PRO SENIORY

Přehled hodnocených oblastí - DOMOVY PRO SENIORY A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Přehled hodnocených oblastí - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Přehled hodnocených oblastí - AMBULANTNÍ SLUŽBY PRO OZP (DS A CDS)

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací