Příklady dobré praxe

Homebalance

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Klienti zařízení využívají Homebalance - Interaktivní rehabilitační systém pro trénink rovnováhy, což přispívá k poklesu počtu pádů.
Zobrazit text

Paliativní péče

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Dlouhodobě pracujeme na konceptu paliativní péče v zařízení, snažíme se o zajištění klidného a důstojného prožití všech dnů až do toho posledního, který klienti v terminálním stadiu stráví v našem zařízení.
Zobrazit text

Dobrovolnická služba

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Dlouhodobě spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v regionu Havlíčkův Brod.
V současnosti dochází za klienty budovy Husova celkem 7 dobrovolníků, několik z nich u nás „pracuje“ již mnoho let a někteří získali cenu Křesadlo (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci).
Zobrazit text

Smysl života po šedesátce

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

Těžká zraková vada, nepodnětné sociální prostředí, omezení svéprávnosti, osamění, nízké sebevědomí – to vše provázelo pána, když k nám do zařízení ve svých 62 letech přišel.
Několik let nebyl jinde než na zahradě domu, ve kterém žil se svojí opatrovnicí a jejím manželem.
Začali jsme pracovat s jeho přáními a možnostmi, stanovili první cíle a najednou viděli obrovské pokroky. Z pána se v průběhu roku a půl stal člověk, který přes svůj zrakový hendikep pomáhá ostatním klientům, jezdí do knihovny půjčovat si oblíbenou hudbu, mezi klienty si našel přátele, jezdí na koncerty. Dokonce si za podpory zaměstnanců splnil svůj velký sen a vystoupil se dvěma písněmi s kapelou v kostele při novoročním koncertu.
Zobrazit text

Udržování kontaktu s veřejností

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

V rámci četných aktivit, sportovních klání, kulturních a společenských akcí je domov otevřen a vítá účast veřejnosti, především z města Litoměřic a blízkého okolí.
Předcházíme tak sociální izolaci v institucionální péči.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Relaxační místnost – Solnička

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

V únoru 2017 byla vlastními silami vybudována a otevřena relaxačně terapeutická místnost – Solnička.
Vybavení místnosti bylo financováno za pomoci sponzorského daru. V místnosti jsou solné kameny, sůl, aromatická lampa, relaxační hudba. Útulná místnost slouží k relaxaci a odpočinku nejen našim seniorům a jejich rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Hipoterapie

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

Od září 2016 senioři Domova na Dómském pahorku pravidelně navštěvují obecně prospěšnou společnost Valdek ve Slatině.
V rámci Hiporehabilitace, kterou tato společnost poskytuje, jsou senioři v přímém kontaktu s koňmi. Krásné prostředí venkova vyvolává vzpomínky a pro seniory jsou tato setkání vždy velkým zážitkem. Při realizaci Hiporehabilitace senioři koně hladí, krmí, hřebelcují, získávají zajímavé informace o jejich péči apod. Pravidelně suší chléb a vždy, když za koníky vyjíždí, vezou s sebou nasušený chléb, který je pro koně pamlskem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zvířecí kamarádi

Denní stacionář Mateřídouška

Pravidelný kontakt člověka se zvířetem může mít řadu pozitivní dopadů na tělesné i duševní zdraví člověka.
Za klienty stacionáře od jara do podzimu pravidelně dojíždí z nedaleké farmy zvířata, která se ráda nechají pohladit i pomazlit. Pes, kočka, králík, koza i kůň jsou pravidelnými návštěvníky stacionáře. Na zahradě stacionáře pak probíhá hipoterapie a ve stacionáři canisterapie. Klienti se na zvířecí kamarády vždy moc těší a velký úspěch má rozdávání všemožných pamlsků, z čehož zase mají neskrývanou radost zvířecí návštěvníci.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Vertikalizace – změna pohledu na svět

Denní stacionář Mateřídouška

Pro klienty s těžkým tělesným postižením je možnost zaujmout vzpřímenou polohu a pokusit se o chůzi většinou silný zážitek.
Počáteční strach bývá rychle vystřídán zvědavostí, po které často následuje nadšení. Svět a věci v něm najednou vypadají jinak a možnost pohybovat se po místnosti bez omezení invalidního vozíku je úžasná. Zvedací a transportní systém Roomer umožnuje nejen pohodlné zvedání a přemísťování, ale nabízí díky speciálním závěsným vakům i možnost vertikalizace, která klienty motivuje k novým pohybovým aktivitám mající pozitivní vliv na celkové posílení organizmu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Mnohaletá tradice pravidelných kulturních akcí

Domov u fontány

Domov již po několik let pořádá tradiční kulturní akce pro klienty, jejich blízké i veřejnost.
Jedná se zejména o dubnové pálení čarodějnic, Loučení s létem, pořádané vždy v září, a Vánoční neděli s jarmarkem vždy v jednu z adventních nedělí. Kromě těchto pravidelných událostí si Domov s klienty připomíná jednotlivé svátky, kromě svátků vánočních například MDŽ, Masopust a mnoho dalších.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací