Příklady dobré praxe

Zvířecí kamarádi

Denní stacionář Mateřídouška

Pravidelný kontakt člověka se zvířetem může mít řadu pozitivní dopadů na tělesné i duševní zdraví člověka.
Za klienty stacionáře od jara do podzimu pravidelně dojíždí z nedaleké farmy zvířata, která se ráda nechají pohladit i pomazlit. Pes, kočka, králík, koza i kůň jsou pravidelnými návštěvníky stacionáře. Na zahradě stacionáře pak probíhá hipoterapie a ve stacionáři canisterapie. Klienti se na zvířecí kamarády vždy moc těší a velký úspěch má rozdávání všemožných pamlsků, z čehož zase mají neskrývanou radost zvířecí návštěvníci.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Vertikalizace – změna pohledu na svět

Denní stacionář Mateřídouška

Pro klienty s těžkým tělesným postižením je možnost zaujmout vzpřímenou polohu a pokusit se o chůzi většinou silný zážitek.
Počáteční strach bývá rychle vystřídán zvědavostí, po které často následuje nadšení. Svět a věci v něm najednou vypadají jinak a možnost pohybovat se po místnosti bez omezení invalidního vozíku je úžasná. Zvedací a transportní systém Roomer umožnuje nejen pohodlné zvedání a přemísťování, ale nabízí díky speciálním závěsným vakům i možnost vertikalizace, která klienty motivuje k novým pohybovým aktivitám mající pozitivní vliv na celkové posílení organizmu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Mnohaletá tradice pravidelných kulturních akcí

Domov u fontány

Domov již po několik let pořádá tradiční kulturní akce pro klienty, jejich blízké i veřejnost.
Jedná se zejména o dubnové pálení čarodějnic, Loučení s létem, pořádané vždy v září, a Vánoční neděli s jarmarkem vždy v jednu z adventních nedělí. Kromě těchto pravidelných událostí si Domov s klienty připomíná jednotlivé svátky, kromě svátků vánočních například MDŽ, Masopust a mnoho dalších.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Individualizace ve stravování

Domov u fontány

Domov poskytuje klientům pět jídel denně (v případě potřeby navíc druhou večeři). Po většinu dnů si klienti mohou snídani, oběd a večeři vybrat ze dvou variant se zárukou stravy z čerstvých surovin.
Klienti jsou také součástí Stravovací komise, kde sdělují své podněty k připravovaným jídlům, Domov také pravidelně zavádí do své nabídky jídla na přání jednotlivých klientů. Dietu a úpravu stravy Domov individuálně přizpůsobuje potřebám klientů, pracuje také s konceptem Bon Apetit – „jídlo do ruky“.
Zobrazit text

Individuální péče

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Zachování a zvýšení kvality života klienta pečovatelské služby v jeho domácnosti je významně podpořena ostatními službami organizace, které na sebe úzce navazují a náš klient tak čerpá komplexní služby od jednoho poskytovatele.
Klient naší pečovatelské služby má zajištěnu individuální péči na všech úrovních potřebné podpory prostřednictvím navazujících služeb organizace – domácí zdravotní péčí, denním stacionářem, Klubem aktivního stáří či přechodným pobytem v domově pro seniory, samozřejmostí jsou zdarma poskytované služby naší Poradny pro seniory a jejich blízké. Realizujeme také hojně poptávanou fakultativní službu Dopravu k lékaři a do obchodů po hl. městě Praze.
Klienti pečovatelské služby se účastní akcí napříč zmíněnými službami CSSP2 – např. tradiční projížďka vánoční Prahou, společná posezení při opékání vuřtů, pečení bramboráků nebo výlety a další kulturní akce.
Zobrazit text

Život bez bariér

Domov Na zámku, p.o.

Přestože Domov Na zámku poskytuje své služby v historických budovách, všechny prostory, které využívají uživatelé, jsou výhradně bezbariérové.
Pokoje uživatelů i společenské prostory jsou vybaveny nábytkem a pomůckami, které usnadňují pohyb seniorů. Uživatelům obou služeb a jejich blízkým slouží k trávení volného času bezbariérová odpočinková plocha v parku, která umožňuje pobyt venku také plně imobilním osobám na lůžku.
Pro usnadnění mobility uživatelů a jejich sociální inkluzi mimo zařízení jsme pořídili dva přídavné motory k invalidním vozíkům. Díky tomuto přídavnému zařízení mohou uživatelé překonat i členitý terén, který je v blízkém okolí Domova a navštívit místní obchod nebo jiné služby či místa v obci. Pro překonání větších vzdáleností může uživatelům sloužit sedmi a osmimístný automobil, který navíc disponuje nájezdovou rampou.
Pomocí IT techniky pomáháme uživatelům překonávat komunikační bariéry. Uživatelům je volně přístupný počítač s internetem a interaktivní dotykový stůl senTable. Všechny pokoje uživatelů mají možnost připojení k internetu a navíc jsou obě budovy pokryty Wi-Fi signálem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Účast klientů na akcích pořádaných městem

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Spolu s klienty se pravidelně účastníme akcí pořádaných městem jako je vánoční či velikonoční jarmark, slavnost královny Johany pořádaná v červnu i dalších akcí, o které klienti projeví zájem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spolupráce se ZUŠ a ZŠ z Rožmitálu pod Třemšínem

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Pravidelné návštěvy žáků Základní umělecké školy a Základní školy z Rožmitálu pod Třemšínem.
Děti naše seniory navštěvují pravidelně v předvánočním čase a rovněž v období před prázdninami.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Akce pro klienty a širokou veřejnost

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Každoročně v měsíci červnu pořádáme „Zahradní slavnost“, která je určena nejen našim klientům a jejich rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti z blízkého i vzdáleného okolí.
V rámci slavnosti mají návštěvníci možnost prohlédnout si prostory Centra, pohovořit s klienty, zjistit si informace, které jim zodpoví pracovníci Centra. Na slavnost zveme rovněž zástupce zřizovatele, významné dodavatele, sponzory a hlavně známé umělce, se kterými se mohou návštěvníci setkat, pohovořit s nimi.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pěvecký sbor

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Náš domov má vlastní pěvecký sbor. Říkají si Krásnobřezenští senioři.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací