Příklady dobré praxe

Večeře při svíčkách

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

Každý rok pořádáme pro klienty a jejich rodiny tzv. „Večeři při svíčkách“.
Klient má možnost pozvat svou rodinu či přátele na slavnostní večeři v atmosféře luxusní restaurace s obsluhou a čtyřchodovým menu. Může tak své blízké pohostit a strávit s nimi příjemné chvíle.
Zobrazit text

Kniha života

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

U každého klienta zjišťujeme jeho biografii, tedy informace o jeho životě.
Co má a nemá rád, jak žil, kde pracoval, jaké měl koníčky, jakou má rodinu, děti, vnoučata, jaké jsou pro něj důležité životní události. Z těchto informací a fotografií vytváříme klientovi „Knihu života“, kterou využíváme jako nástroj pro reminiscenční terapii, cíleně a záměrně pak pracujeme se vzpomínkami daného klienta.
Zobrazit text

Koncept Validace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

V roce 2018 jsme proškolili větší část personálu v přímé péči ve Validaci, chceme poskytovat stále kvalitnější službu také klientům s demencí, jejichž počet v našem zařízení stoupá.
Zobrazit text

Kinestetická podpora pohybu

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Proškolený personál pečuje o klienty s využitím prvků konceptu Kinestetická podpora pohybu, usilujeme tak o udržení pohyblivosti a soběstačnosti klientů jejichž pohybové schopnosti se postupně zhoršují.
Zobrazit text

Koncept Bazální stimulace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

V zařízení personál používá Bazální stimulaci - koncept podpory a péče o klienta založený na poskytování cílených podnětů.
Zobrazit text

Homebalance

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Klienti zařízení využívají Homebalance - Interaktivní rehabilitační systém pro trénink rovnováhy, což přispívá k poklesu počtu pádů.
Zobrazit text

Paliativní péče

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Dlouhodobě pracujeme na konceptu paliativní péče v zařízení, snažíme se o zajištění klidného a důstojného prožití všech dnů až do toho posledního, který klienti v terminálním stadiu stráví v našem zařízení.
Zobrazit text

Dobrovolnická služba

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Dlouhodobě spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v regionu Havlíčkův Brod.
V současnosti dochází za klienty budovy Husova celkem 7 dobrovolníků, několik z nich u nás „pracuje“ již mnoho let a někteří získali cenu Křesadlo (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci).
Zobrazit text

Smysl života po šedesátce

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

Těžká zraková vada, nepodnětné sociální prostředí, omezení svéprávnosti, osamění, nízké sebevědomí – to vše provázelo pána, když k nám do zařízení ve svých 62 letech přišel.
Několik let nebyl jinde než na zahradě domu, ve kterém žil se svojí opatrovnicí a jejím manželem.
Začali jsme pracovat s jeho přáními a možnostmi, stanovili první cíle a najednou viděli obrovské pokroky. Z pána se v průběhu roku a půl stal člověk, který přes svůj zrakový hendikep pomáhá ostatním klientům, jezdí do knihovny půjčovat si oblíbenou hudbu, mezi klienty si našel přátele, jezdí na koncerty. Dokonce si za podpory zaměstnanců splnil svůj velký sen a vystoupil se dvěma písněmi s kapelou v kostele při novoročním koncertu.
Zobrazit text

Udržování kontaktu s veřejností

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

V rámci četných aktivit, sportovních klání, kulturních a společenských akcí je domov otevřen a vítá účast veřejnosti, především z města Litoměřic a blízkého okolí.
Předcházíme tak sociální izolaci v institucionální péči.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací