Příklady dobré praxe

Individualizace ve stravování

Domov u fontány

Domov poskytuje klientům pět jídel denně (v případě potřeby navíc druhou večeři). Po většinu dnů si klienti mohou snídani, oběd a večeři vybrat ze dvou variant se zárukou stravy z čerstvých surovin.
Klienti jsou také součástí Stravovací komise, kde sdělují své podněty k připravovaným jídlům, Domov také pravidelně zavádí do své nabídky jídla na přání jednotlivých klientů. Dietu a úpravu stravy Domov individuálně přizpůsobuje potřebám klientů, pracuje také s konceptem Bon Apetit – „jídlo do ruky“.
Zobrazit text

Individuální péče

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Zachování a zvýšení kvality života klienta pečovatelské služby v jeho domácnosti je významně podpořena ostatními službami organizace, které na sebe úzce navazují a náš klient tak čerpá komplexní služby od jednoho poskytovatele.
Klient naší pečovatelské služby má zajištěnu individuální péči na všech úrovních potřebné podpory prostřednictvím navazujících služeb organizace – domácí zdravotní péčí, denním stacionářem, Klubem aktivního stáří či přechodným pobytem v domově pro seniory, samozřejmostí jsou zdarma poskytované služby naší Poradny pro seniory a jejich blízké. Realizujeme také hojně poptávanou fakultativní službu Dopravu k lékaři a do obchodů po hl. městě Praze.
Klienti pečovatelské služby se účastní akcí napříč zmíněnými službami CSSP2 – např. tradiční projížďka vánoční Prahou, společná posezení při opékání vuřtů, pečení bramboráků nebo výlety a další kulturní akce.
Zobrazit text

Život bez bariér

Domov Na zámku, p.o.

Přestože Domov Na zámku poskytuje své služby v historických budovách, všechny prostory, které využívají uživatelé, jsou výhradně bezbariérové.
Pokoje uživatelů i společenské prostory jsou vybaveny nábytkem a pomůckami, které usnadňují pohyb seniorů. Uživatelům obou služeb a jejich blízkým slouží k trávení volného času bezbariérová odpočinková plocha v parku, která umožňuje pobyt venku také plně imobilním osobám na lůžku.
Pro usnadnění mobility uživatelů a jejich sociální inkluzi mimo zařízení jsme pořídili dva přídavné motory k invalidním vozíkům. Díky tomuto přídavnému zařízení mohou uživatelé překonat i členitý terén, který je v blízkém okolí Domova a navštívit místní obchod nebo jiné služby či místa v obci. Pro překonání větších vzdáleností může uživatelům sloužit sedmi a osmimístný automobil, který navíc disponuje nájezdovou rampou.
Pomocí IT techniky pomáháme uživatelům překonávat komunikační bariéry. Uživatelům je volně přístupný počítač s internetem a interaktivní dotykový stůl senTable. Všechny pokoje uživatelů mají možnost připojení k internetu a navíc jsou obě budovy pokryty Wi-Fi signálem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Účast klientů na akcích pořádaných městem

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Spolu s klienty se pravidelně účastníme akcí pořádaných městem jako je vánoční či velikonoční jarmark, slavnost královny Johany pořádaná v červnu i dalších akcí, o které klienti projeví zájem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spolupráce se ZUŠ a ZŠ z Rožmitálu pod Třemšínem

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Pravidelné návštěvy žáků Základní umělecké školy a Základní školy z Rožmitálu pod Třemšínem.
Děti naše seniory navštěvují pravidelně v předvánočním čase a rovněž v období před prázdninami.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Akce pro klienty a širokou veřejnost

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Každoročně v měsíci červnu pořádáme „Zahradní slavnost“, která je určena nejen našim klientům a jejich rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti z blízkého i vzdáleného okolí.
V rámci slavnosti mají návštěvníci možnost prohlédnout si prostory Centra, pohovořit s klienty, zjistit si informace, které jim zodpoví pracovníci Centra. Na slavnost zveme rovněž zástupce zřizovatele, významné dodavatele, sponzory a hlavně známé umělce, se kterými se mohou návštěvníci setkat, pohovořit s nimi.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pěvecký sbor

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Náš domov má vlastní pěvecký sbor. Říkají si Krásnobřezenští senioři.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Rehabilitační procedury

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Klienti mají možnost využívat několik rehabilitačních procedur. V rámci zlepšení a udržení zdravotního stavu klientů zde probíhá kondiční cvičení, taneční terapie, nácvik chůze pomocí vysokého chodítka.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zooterapie

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Klienti mají možnost pozorovat, případně si pohladit zvířata, která se chovají u nás v domově a nebo nás navštěvují s dobrovolníky.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Doprovázení

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

V zařízení se snažíme zajistit pro naše klienty nejen kvalitně prožité stáří, ale také samotný konec života.
Zaměřili jsme se tedy na poskytování paliativní péče. S umírajícími zde mohou bez omezení být jejich blízcí, máme připravenou speciální stravu i pomůcky k úlevě od bolestí a pro podporu dýchání. Chceme, aby naši klienti nemuseli umírat v nemocnici, a zajišťujeme zde proto vše, co nabízí moderní medicína, a navíc ještě pohodlí a klid známého prostředí. Se zesnulým se mohou rozloučit klienti i pracovníci při rozloučení, které se koná v naší kapli a na které jsou zváni i blízcí zemřelého.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací