Příklady dobré praxe

Relaxační místnost – Solnička

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

V únoru 2017 byla vlastními silami vybudována a otevřena relaxačně terapeutická místnost – Solnička.
Vybavení místnosti bylo financováno za pomoci sponzorského daru. V místnosti jsou solné kameny, sůl, aromatická lampa, relaxační hudba. Útulná místnost slouží k relaxaci a odpočinku nejen našim seniorům a jejich rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Hipoterapie

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

Od září 2016 senioři Domova na Dómském pahorku pravidelně navštěvují obecně prospěšnou společnost Valdek ve Slatině.
V rámci Hiporehabilitace, kterou tato společnost poskytuje, jsou senioři v přímém kontaktu s koňmi. Krásné prostředí venkova vyvolává vzpomínky a pro seniory jsou tato setkání vždy velkým zážitkem. Při realizaci Hiporehabilitace senioři koně hladí, krmí, hřebelcují, získávají zajímavé informace o jejich péči apod. Pravidelně suší chléb a vždy, když za koníky vyjíždí, vezou s sebou nasušený chléb, který je pro koně pamlskem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zvířecí kamarádi

Denní stacionář Mateřídouška

Pravidelný kontakt člověka se zvířetem může mít řadu pozitivní dopadů na tělesné i duševní zdraví člověka.
Za klienty stacionáře od jara do podzimu pravidelně dojíždí z nedaleké farmy zvířata, která se ráda nechají pohladit i pomazlit. Pes, kočka, králík, koza i kůň jsou pravidelnými návštěvníky stacionáře. Na zahradě stacionáře pak probíhá hipoterapie a ve stacionáři canisterapie. Klienti se na zvířecí kamarády vždy moc těší a velký úspěch má rozdávání všemožných pamlsků, z čehož zase mají neskrývanou radost zvířecí návštěvníci.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Vertikalizace – změna pohledu na svět

Denní stacionář Mateřídouška

Pro klienty s těžkým tělesným postižením je možnost zaujmout vzpřímenou polohu a pokusit se o chůzi většinou silný zážitek.
Počáteční strach bývá rychle vystřídán zvědavostí, po které často následuje nadšení. Svět a věci v něm najednou vypadají jinak a možnost pohybovat se po místnosti bez omezení invalidního vozíku je úžasná. Zvedací a transportní systém Roomer umožnuje nejen pohodlné zvedání a přemísťování, ale nabízí díky speciálním závěsným vakům i možnost vertikalizace, která klienty motivuje k novým pohybovým aktivitám mající pozitivní vliv na celkové posílení organizmu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Mnohaletá tradice pravidelných kulturních akcí

Domov u fontány

Domov již po několik let pořádá tradiční kulturní akce pro klienty, jejich blízké i veřejnost.
Jedná se zejména o dubnové pálení čarodějnic, Loučení s létem, pořádané vždy v září, a Vánoční neděli s jarmarkem vždy v jednu z adventních nedělí. Kromě těchto pravidelných událostí si Domov s klienty připomíná jednotlivé svátky, kromě svátků vánočních například MDŽ, Masopust a mnoho dalších.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Individualizace ve stravování

Domov u fontány

Domov poskytuje klientům pět jídel denně (v případě potřeby navíc druhou večeři). Po většinu dnů si klienti mohou snídani, oběd a večeři vybrat ze dvou variant se zárukou stravy z čerstvých surovin.
Klienti jsou také součástí Stravovací komise, kde sdělují své podněty k připravovaným jídlům, Domov také pravidelně zavádí do své nabídky jídla na přání jednotlivých klientů. Dietu a úpravu stravy Domov individuálně přizpůsobuje potřebám klientů, pracuje také s konceptem Bon Apetit – „jídlo do ruky“.
Zobrazit text

Individuální péče

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Zachování a zvýšení kvality života klienta pečovatelské služby v jeho domácnosti je významně podpořena ostatními službami organizace, které na sebe úzce navazují a náš klient tak čerpá komplexní služby od jednoho poskytovatele.
Klient naší pečovatelské služby má zajištěnu individuální péči na všech úrovních potřebné podpory prostřednictvím navazujících služeb organizace – domácí zdravotní péčí, denním stacionářem, Klubem aktivního stáří či přechodným pobytem v domově pro seniory, samozřejmostí jsou zdarma poskytované služby naší Poradny pro seniory a jejich blízké. Realizujeme také hojně poptávanou fakultativní službu Dopravu k lékaři a do obchodů po hl. městě Praze.
Klienti pečovatelské služby se účastní akcí napříč zmíněnými službami CSSP2 – např. tradiční projížďka vánoční Prahou, společná posezení při opékání vuřtů, pečení bramboráků nebo výlety a další kulturní akce.
Zobrazit text

Život bez bariér

Domov Na zámku, p.o.

Přestože Domov Na zámku poskytuje své služby v historických budovách, všechny prostory, které využívají uživatelé, jsou výhradně bezbariérové.
Pokoje uživatelů i společenské prostory jsou vybaveny nábytkem a pomůckami, které usnadňují pohyb seniorů. Uživatelům obou služeb a jejich blízkým slouží k trávení volného času bezbariérová odpočinková plocha v parku, která umožňuje pobyt venku také plně imobilním osobám na lůžku.
Pro usnadnění mobility uživatelů a jejich sociální inkluzi mimo zařízení jsme pořídili dva přídavné motory k invalidním vozíkům. Díky tomuto přídavnému zařízení mohou uživatelé překonat i členitý terén, který je v blízkém okolí Domova a navštívit místní obchod nebo jiné služby či místa v obci. Pro překonání větších vzdáleností může uživatelům sloužit sedmi a osmimístný automobil, který navíc disponuje nájezdovou rampou.
Pomocí IT techniky pomáháme uživatelům překonávat komunikační bariéry. Uživatelům je volně přístupný počítač s internetem a interaktivní dotykový stůl senTable. Všechny pokoje uživatelů mají možnost připojení k internetu a navíc jsou obě budovy pokryty Wi-Fi signálem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Účast klientů na akcích pořádaných městem

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Spolu s klienty se pravidelně účastníme akcí pořádaných městem jako je vánoční či velikonoční jarmark, slavnost královny Johany pořádaná v červnu i dalších akcí, o které klienti projeví zájem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spolupráce se ZUŠ a ZŠ z Rožmitálu pod Třemšínem

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Pravidelné návštěvy žáků Základní umělecké školy a Základní školy z Rožmitálu pod Třemšínem.
Děti naše seniory navštěvují pravidelně v předvánočním čase a rovněž v období před prázdninami.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací