Příklady dobré praxe

Rehabilitační procedury

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Klienti mají možnost využívat několik rehabilitačních procedur. V rámci zlepšení a udržení zdravotního stavu klientů zde probíhá kondiční cvičení, taneční terapie, nácvik chůze pomocí vysokého chodítka.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zooterapie

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Klienti mají možnost pozorovat, případně si pohladit zvířata, která se chovají u nás v domově a nebo nás navštěvují s dobrovolníky.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Doprovázení

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

V zařízení se snažíme zajistit pro naše klienty nejen kvalitně prožité stáří, ale také samotný konec života.
Zaměřili jsme se tedy na poskytování paliativní péče. S umírajícími zde mohou bez omezení být jejich blízcí, máme připravenou speciální stravu i pomůcky k úlevě od bolestí a pro podporu dýchání. Chceme, aby naši klienti nemuseli umírat v nemocnici, a zajišťujeme zde proto vše, co nabízí moderní medicína, a navíc ještě pohodlí a klid známého prostředí. Se zesnulým se mohou rozloučit klienti i pracovníci při rozloučení, které se koná v naší kapli a na které jsou zváni i blízcí zemřelého.
Zobrazit text

Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

V našem Domě s pečovatelskou službou byl realizován projekt bezbariérového přístupu pro naše imobilní spoluobčany.
Projekt byl financován dotací Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Poskytnutí a pomoc při zajištění stravy

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Zajištění rozvozu obědů 5 dní v týdnu.
Kromě racionální stravy připravujeme i stravu dietní včetně potřebných úprav. Ve středu a ve čtvrtek nabízíme možnost výběru ze dvou jídel. Strava je konzultována s nutriční sestrou. Uživatelé mají plnohodnotnou stravu, která je připravována v kuchyni v CSP Vodňany, a po té odtud distribuována.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Publicita a informace

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Propagační video, dvouměsíčník "Jak jde čas...v CSP Vodňany," webové stránky, informační letáky
Máme nově zpracované propagační video od studentky Gymnázia Vodňany, která se připravuje na studium filmové školy. Vydáváme noviny dvouměsíčník „Jak jde čas … v CSP Vodňany“. Obsahem jsou aktuální informace o akcích, informace o poskytovaných službách v CSP Vodňany. Tyto informace jsou k nalezení i na našich webových stránkách CSP Vodňany a v informačním bulletinu. Informovanost o volnočasových aktivitách na vodňansku poskytujeme informačním letáku „Aktivity pro seniory ve Vodňanech“
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spolupráce s ostatními institucemi a školami

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Tradiční každoroční projekt "Vítáme adventní čas."
Jedná se o přátelské setkání seniorů a zdravotně postižených v příjemné předvánoční atmosféře ve spolupráci s Městem Vodňany.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pletení ponožek pro novorozené občánky

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

Již dlouhou řadu let pletou naše klientky dětské ponožky pro nové občánky Podbořan.
Novorození občánci dostanou při přivítání do tohoto města ponožky a přání od klientů domova. Slova jedné z našich klientek: „Nechceme od města jenom brát, chceme také něco dát.“ Ponožky také klientky pletou pro děti z kojeneckého ústavu v Mostě. Klientky se vždy moc těší na osobní předání, kdy se mohou s dětmi potěšit.
Zobrazit text

Chmelové hry – setkávání generací

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

Vzhledem k umístění našeho domova v žatecké chmelové oblasti jsme v roce 2017 pořádali již pátý ročník Chmelových her.
Na hry zveme studenty gymnázia a střední odborné školy, domovy z okolí i veřejnost. Senioři předávají své zkušenosti s ručním česáním chmele a mnohé studenty překvapí svou zručností při česání. Před zahájením samotných soutěžních disciplín se jako správní „brigádníci“ posilníme gulášovou polévkou podávanou v ešusech, proti slunci nasadíme slamáky a můžeme se vydat na provizorní chmelnici, která nám vyroste na terase domova. Soutěžíme v česání chmele na čas, zašívání žoků, skládání obrázků, poznávání piva ochutnáním a závěrem každé z družstev skládá básničku s chmelovou tématikou. Po náročném dopoledním programu plném her a po dobrém obědě se pobavíme při vyhlašování výsledků a čtení složených básní.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spoluúčast rodiny na péči

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Účast rodinných příslušníků na akcích pořádaných domovech seniorů.
Umožňuje to tak zachovat prostor nejen pro kontinuální styk s blízkými, ale i zachování intimity rodinných vztahů, získání reálného náhledu na možnosti klienta, potřebný rozsah péče a schopnost osob blízkých reálně zhodnotit náročnost péče o klienta ze strany personálu. Veškeré informace o akcích pořádaných v domově jsou přístupné i příbuzným (dny otevřených dveří, oslavy klientů. Možnost besedy s managementem domova seniorů - odpovědi na otázky rodinných příslušníků.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací