Příklady dobré praxe

Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

V našem Domě s pečovatelskou službou byl realizován projekt bezbariérového přístupu pro naše imobilní spoluobčany.
Projekt byl financován dotací Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Poskytnutí a pomoc při zajištění stravy

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Zajištění rozvozu obědů 5 dní v týdnu.
Kromě racionální stravy připravujeme i stravu dietní včetně potřebných úprav. Ve středu a ve čtvrtek nabízíme možnost výběru ze dvou jídel. Strava je konzultována s nutriční sestrou. Uživatelé mají plnohodnotnou stravu, která je připravována v kuchyni v CSP Vodňany, a po té odtud distribuována.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Publicita a informace

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Propagační video, dvouměsíčník "Jak jde čas...v CSP Vodňany," webové stránky, informační letáky
Máme nově zpracované propagační video od studentky Gymnázia Vodňany, která se připravuje na studium filmové školy. Vydáváme noviny dvouměsíčník „Jak jde čas … v CSP Vodňany“. Obsahem jsou aktuální informace o akcích, informace o poskytovaných službách v CSP Vodňany. Tyto informace jsou k nalezení i na našich webových stránkách CSP Vodňany a v informačním bulletinu. Informovanost o volnočasových aktivitách na vodňansku poskytujeme informačním letáku „Aktivity pro seniory ve Vodňanech“
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spolupráce s ostatními institucemi a školami

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Tradiční každoroční projekt "Vítáme adventní čas."
Jedná se o přátelské setkání seniorů a zdravotně postižených v příjemné předvánoční atmosféře ve spolupráci s Městem Vodňany.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pletení ponožek pro novorozené občánky

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

Již dlouhou řadu let pletou naše klientky dětské ponožky pro nové občánky Podbořan.
Novorození občánci dostanou při přivítání do tohoto města ponožky a přání od klientů domova. Slova jedné z našich klientek: „Nechceme od města jenom brát, chceme také něco dát.“ Ponožky také klientky pletou pro děti z kojeneckého ústavu v Mostě. Klientky se vždy moc těší na osobní předání, kdy se mohou s dětmi potěšit.
Zobrazit text

Chmelové hry – setkávání generací

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

Vzhledem k umístění našeho domova v žatecké chmelové oblasti jsme v roce 2017 pořádali již pátý ročník Chmelových her.
Na hry zveme studenty gymnázia a střední odborné školy, domovy z okolí i veřejnost. Senioři předávají své zkušenosti s ručním česáním chmele a mnohé studenty překvapí svou zručností při česání. Před zahájením samotných soutěžních disciplín se jako správní „brigádníci“ posilníme gulášovou polévkou podávanou v ešusech, proti slunci nasadíme slamáky a můžeme se vydat na provizorní chmelnici, která nám vyroste na terase domova. Soutěžíme v česání chmele na čas, zašívání žoků, skládání obrázků, poznávání piva ochutnáním a závěrem každé z družstev skládá básničku s chmelovou tématikou. Po náročném dopoledním programu plném her a po dobrém obědě se pobavíme při vyhlašování výsledků a čtení složených básní.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spoluúčast rodiny na péči

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Účast rodinných příslušníků na akcích pořádaných domovech seniorů.
Umožňuje to tak zachovat prostor nejen pro kontinuální styk s blízkými, ale i zachování intimity rodinných vztahů, získání reálného náhledu na možnosti klienta, potřebný rozsah péče a schopnost osob blízkých reálně zhodnotit náročnost péče o klienta ze strany personálu. Veškeré informace o akcích pořádaných v domově jsou přístupné i příbuzným (dny otevřených dveří, oslavy klientů. Možnost besedy s managementem domova seniorů - odpovědi na otázky rodinných příslušníků.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Práce se vzpomínkami

Domov pro seniory Krnov

Domov podporuje klienty v každodenním vzpomínání na různé činnosti z minulosti.
Práce s reminiscencí probíhá ve speciálně upravené místnosti s prvky staré doby. Z jednotlivých setkání vznikají zajímavé podněty i předměty. Domov pro seniory Krnov uspořádal také veřejnou výstavu výrobků klientů (vzpomínkových krabic, leporela nebo knih života) v městském muzeu. Senioři domova vzpomínají rádi, našim úkolem je jim tuto aktivitu co nejlépe zpříjemnit. Klienti mohou mít v domově vytvořeny „knihy života“, které obsahují jednotlivé životní etapy seniora. Tyto knihy pomáhají v rámci individuálního přístupu k danému klientovi a jsou užitečným zdrojem informací pro nastavení kvalitnější péče. Vzpomínky domov také využívá při mezigenerační spolupráci s dětmi, kdy senioři dětem vyprávějí o svém mládí, škole, zaměstnání či jiných činnostech z jejich života, a tato setkání jsou doprovázena ukázkami z doby mládí seniorů – fotografiemi, filmy, předměty či dobovým oblečením.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Terapeutický chodník

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, Domov pro seniory

Na zahradě Domova je vybudován terapeutický chodník, který stimuluje nervovou soustavu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Mezigenerační setkávání

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, Domov pro seniory

Téměř každý týden v průběhu celého roku dochází k mezigeneračnímu setkávání s dětmi z mateřské školky, klientka Domova dochází do MŠ předčítat pohádky dětem před spaním.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací