Příklady dobré praxe

Akce pro klienty a širokou veřejnost

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Každoročně v měsíci červnu pořádáme „Zahradní slavnost“, která je určena nejen našim klientům a jejich rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti z blízkého i vzdáleného okolí.
V rámci slavnosti mají návštěvníci možnost prohlédnout si prostory Centra, pohovořit s klienty, zjistit si informace, které jim zodpoví pracovníci Centra. Na slavnost zveme rovněž zástupce zřizovatele, významné dodavatele, sponzory a hlavně známé umělce, se kterými se mohou návštěvníci setkat, pohovořit s nimi.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pěvecký sbor

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Náš domov má vlastní pěvecký sbor. Říkají si Krásnobřezenští senioři.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Rehabilitační procedury

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Klienti mají možnost využívat několik rehabilitačních procedur. V rámci zlepšení a udržení zdravotního stavu klientů zde probíhá kondiční cvičení, taneční terapie, nácvik chůze pomocí vysokého chodítka.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zooterapie

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Klienti mají možnost pozorovat, případně si pohladit zvířata, která se chovají u nás v domově a nebo nás navštěvují s dobrovolníky.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Doprovázení

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

V zařízení se snažíme zajistit pro naše klienty nejen kvalitně prožité stáří, ale také samotný konec života.
Zaměřili jsme se tedy na poskytování paliativní péče. S umírajícími zde mohou bez omezení být jejich blízcí, máme připravenou speciální stravu i pomůcky k úlevě od bolestí a pro podporu dýchání. Chceme, aby naši klienti nemuseli umírat v nemocnici, a zajišťujeme zde proto vše, co nabízí moderní medicína, a navíc ještě pohodlí a klid známého prostředí. Se zesnulým se mohou rozloučit klienti i pracovníci při rozloučení, které se koná v naší kapli a na které jsou zváni i blízcí zemřelého.
Zobrazit text

Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

V našem Domě s pečovatelskou službou byl realizován projekt bezbariérového přístupu pro naše imobilní spoluobčany.
Projekt byl financován dotací Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Poskytnutí a pomoc při zajištění stravy

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Zajištění rozvozu obědů 5 dní v týdnu.
Kromě racionální stravy připravujeme i stravu dietní včetně potřebných úprav. Ve středu a ve čtvrtek nabízíme možnost výběru ze dvou jídel. Strava je konzultována s nutriční sestrou. Uživatelé mají plnohodnotnou stravu, která je připravována v kuchyni v CSP Vodňany, a po té odtud distribuována.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Publicita a informace

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Propagační video, dvouměsíčník "Jak jde čas...v CSP Vodňany," webové stránky, informační letáky
Máme nově zpracované propagační video od studentky Gymnázia Vodňany, která se připravuje na studium filmové školy. Vydáváme noviny dvouměsíčník „Jak jde čas … v CSP Vodňany“. Obsahem jsou aktuální informace o akcích, informace o poskytovaných službách v CSP Vodňany. Tyto informace jsou k nalezení i na našich webových stránkách CSP Vodňany a v informačním bulletinu. Informovanost o volnočasových aktivitách na vodňansku poskytujeme informačním letáku „Aktivity pro seniory ve Vodňanech“
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spolupráce s ostatními institucemi a školami

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Tradiční každoroční projekt "Vítáme adventní čas."
Jedná se o přátelské setkání seniorů a zdravotně postižených v příjemné předvánoční atmosféře ve spolupráci s Městem Vodňany.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pletení ponožek pro novorozené občánky

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

Již dlouhou řadu let pletou naše klientky dětské ponožky pro nové občánky Podbořan.
Novorození občánci dostanou při přivítání do tohoto města ponožky a přání od klientů domova. Slova jedné z našich klientek: „Nechceme od města jenom brát, chceme také něco dát.“ Ponožky také klientky pletou pro děti z kojeneckého ústavu v Mostě. Klientky se vždy moc těší na osobní předání, kdy se mohou s dětmi potěšit.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací