Karta zařízení

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba


Informace o zařízení

Statutární zástupce: PhDr. Jana Skalová, ředitelka

Informace o zařízení:

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město Děčín. Služba zajišťuje pravidelnou pomoc, podporu a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost, a to od 19 let věku. Je poskytováno formou terénní a ambulantní. Okamžitá kapacita služby je 17 klientů. Centrála pečovatelské služby je nově zrekonstruována a nachází se v domě s byty zvláštního určení. Odtud vycházejí pracovníci do terénu, kde poskytují služby klientům v jejich přirozeném prostředí. Služba dále disponuje třemi plně vybavenými bezbariérovými koupelnami, kde jsou poskytovány úkony ambulantní péče. Koupelny jsou vybaveny, vanovým zvedákem, koupacími XXL křesly a mnoha dalšími bezpečnostními prvky. V současné době zajišťuje služba pomoc 170 klientům v obvodu města Děčín. Pracovníci mají k dispozici tři služební automobily. Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. disponuje vlastní prádelnou, kterou plně využívají i klienti pečovatelské služby. Pečovatelská služba přistupuje ke každému klientovi individuálně, tak, aby byly zajištěny jeho potřeby a zároveň se minimalizovala rizika závislosti na službě.

Adresa

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Krásnostudenecká 1362/104a)
Děčín VI
405 02

www.cssdecin.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
455 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Reorganizace pečovatelské služby
V lednu r. 2017 opustila pečovatelská služba prostory bývalých DPS a přesunula se do nově zrekonstruovaných prostor, kde byla zřízena samostatná centrála pečovatelské služby.
Akci předcházela dlouhá a někdy i bouřlivá vyjednávání, ale krok se jednoznačně vyplatil. Zaměstnanci se v současné době plně věnují pouze péči o klienty a nemusí řešit správu rozlehlých domů a péči o další obyvatele, kteří nejsou klienty pečovatelské služby.

Tuto funkci v domech nově zajištují domovníci, kteří jsou zaměstnanci zřizovatele. Přestože měli klienti i zaměstnanci v prvních chvílích obavy z nové situace, byla to změna jednoznačně správným směrem.

Klienti zjistili, že se v péči o ně nic nezměnilo a pracovníci mají dobrý pocit z toho, že mohou vykonávat v plném rozsahu svou práci a nesuplují správu domů, jež jim nepřísluší.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"

Posláním STACÍKU je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s př...

více informací

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ...

více informací

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací