Karta zařízení

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Luboš Halenkovský, ředitel

Informace o zařízení:

Centrum Rožmitál pod Třemšínem poskytuje dva typy sociálních služeb: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Služba domov pro seniory s kapacitou 139 míst je určena osobám od 63 let věku, kteří mají nárok na starobní důchod. V domově se zvláštním režimem s kapacitou 81 míst jsou poskytovány pobytové služby osobám od 57 let s duševním onemocněním, zejména stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. Do provozu bylo "Centrum" uvedeno v prosinci roku 1972. Budova je průběžně opravována a udržována, bezbariérový přístup je zabezpečen. Kolem budovy se rozkládá velká zahrada, ve které mají obyvatelé možnost procházek a relaxace. V současné době jde o jedno z největších zařízení ve Středočeském kraji. Uživatelé jsou ubytováni na jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. WC jsou k dispozici tzv. "na buňkách" a na chodbách zařízení. Pro uživatele jsou vybaveny samostatné společenské místnosti a kuchyňky. Celodenní strava je připravována ve vlastní kuchyni a je podávána v samostatné jídelně, případně donášena na pokoje. Praní ložního prádla je zajišťováno dodavatelsky, praní osobního prádla vlastní prádelnou. Ambulantní zdravotní péči zajišťuje lékař, který do zařízení dochází pravidelně 2 x týdně, případně dle potřeby na zavolání. Služby uživatelům jsou poskytovány nepřetržitě.

Adresa

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Na Spravedlnosti 589
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

www.centrumrozmital.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
803 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Akce pro klienty a širokou veřejnost
Každoročně v měsíci červnu pořádáme „Zahradní slavnost“, která je určena nejen našim klientům a jejich rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti z blízkého i vzdáleného okolí.
V rámci slavnosti mají návštěvníci možnost prohlédnout si prostory Centra, pohovořit s klienty, zjistit si informace, které jim zodpoví pracovníci Centra. Na slavnost zveme rovněž zástupce zřizovatele, významné dodavatele, sponzory a hlavně známé umělce, se kterými se mohou návštěvníci setkat, pohovořit s nimi.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Spolupráce se ZUŠ a ZŠ z Rožmitálu pod Třemšínem
Pravidelné návštěvy žáků Základní umělecké školy a Základní školy z Rožmitálu pod Třemšínem.
Děti naše seniory navštěvují pravidelně v předvánočním čase a rovněž v období před prázdninami.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Účast klientů na akcích pořádaných městem
Spolu s klienty se pravidelně účastníme akcí pořádaných městem jako je vánoční či velikonoční jarmark, slavnost královny Johany pořádaná v červnu i dalších akcí, o které klienti projeví zájem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

Domov je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Poskytujeme celoroční pobytovou službu - domov pro se...

více informací

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací