Karta zařízení

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth, ředitel

Informace o zařízení:

Služba denního stacionáře je určena pro děti, mládež a dospělé lidi s kombinovaným postižením (kombinace tělesného, resp. motorického a mentálního postižení) ve věku od 6 do 40 let. Maximální kapacita uživatelů v jeden čas je 18 uživatelů. Služba je poskytována s ohledem na individuální potřeby uživatele a s respektem k jeho rozhodnutím o svém životě a o průběhu poskytování sociální služby. Pracovníci podporují uživatele v rozvoji soběstačnosti a samostatnosti při zvládání péče o vlastní osobu. Uživatelé denního stacionáře si mohou vybrat ze široké nabídky kulturních, sportovních i společenských aktivit. Ze speciálních terapií můžeme jmenovat canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii, arteterapii, bazální stimulaci a mnohé další. Uživatelům služeb denního stacionáře je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků sociálních je zajištěna realizace prostředků pedagogických a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.). Služby denního stacionáře jsou realizovány v moderním a bezbariérovém objektu, který se nachází v blízkosti přírodní chráněné rezervace. Centrum je snadno dostupné prostředky osobní i městské hromadné dopravy.

Adresa

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
U Hvízdala 9
370 11 České Budějovice

www.arpida.cz

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
917.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Ucelený systém rehabilitace
Centrum ARPIDA je jedinečné zařízení, které nabízí komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením.
Služby jsou zaměřeny nejen na děti a dospělé osoby se zdravotním postižením, ale také na jejich rodiny. Rodiče (zákonné zástupce) dítěte se zdravotním postižením vnímáme jako naše partnery, jako přirozenou součást týmu odborníků pečujícího o jejich dítě.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Bazální stimulace
Denní stacionář patří mezi zařízení, které již dlouhodobě pracuje s konceptem bazální stimulace. Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb.
V únoru 2016 se uskutečnila již druhá supervize, která je důležitou zpětnou vazbou o implementaci konceptu Bazální stimulace do přímé péče a o kvalitě poskytované sociální služby. Supervize zjišťuje uplatňování základních a nástavbových prvků konceptu BS a zejména reakce uživatelů na aplikování těchto prvků. Během supervize jsou analyzovány kazuistiky, fotografie a videa jednotlivých uživatelů, kde jsou zdokumentovány jejich reakce na techniky konceptu BS. Centrum Arpida obdrželo certifikát Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace až do roku 2021.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Integrovaná Boccia
V dubnu 2013 centrum ARPIDA, o.s. zahájilo první Jihočeskou ligu v iBoccii. IBoccia je výzva. Je to výzva pro všechny, kteří mají radost z kolektivního sportu, který mohou hrát s přáteli či s novými lidmi.
Integrovaná Boccia (iBoccia) je sport podobný francouzskému petanque, ale hraje se zejména v tělocvičně. Hráči v týmu si navzájem pomáhají tak, aby tým byl soběstačnou jednotkou. V týmu tak může (a také někdy musí) být kdokoliv – od žáka po učitele, od člověka s postižením po člověka bez postižení. Integrovaná Boccia je sport pro všechny. Smazává se zde znevýhodnění a lidé si mohou naplno užít hru. Centrum Arpida tak organizuje turnaje v iBoccii pro celý Jihočeský kraj. Stejně tak jako v jiných sportech, je Jihočeská iBoccia rozdělena na 1., 2. a 3. ligu.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Přístup zaměřený na člověka
Pracovníci denního stacionáře při své činnosti využívají „Přístup zaměřený na člověka“. Jde o vytváření životního prostoru pro lidi, kteří z různých důvodů nemohou samostatně žít.
Nejde o to lidi vychovávat, ale vytvořit prostor, který respektuje a podporuje svébytnost uživatelů, jejich schopnosti, dovednosti a odpovědnost za sebe samé. Tento prostor je třeba vytvořit lidem na míru, aby nebyl příliš těsný, ale také aby nebyl příliš velký a lidé se v něm neztratili. Vždy však musí zbýt místo pro vlastní rozhodování přizpůsobovat.

V rámci individuálního plánování zaměřeného na člověka využívají vhodné nástroje a techniky individuálního plánovaní mezi které patří např. Profil na jednu stránku, MAPA, CESTA nebo Kruhy podpory.

Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací