Vybrat region

Česká republika

Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Slovenská republikaMIMO ÚZEMÍ ČR a SK

Karta zařízení

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth, ředitel

Informace o zařízení:

Služba denního stacionáře je určena pro děti, mládež a dospělé lidi s kombinovaným postižením (kombinace tělesného, resp. motorického a mentálního postižení) ve věku od 6 do 40 let. Maximální kapacita uživatelů v jeden čas je 18 uživatelů. Služba je poskytována s ohledem na individuální potřeby uživatele a s respektem k jeho rozhodnutím o svém životě a o průběhu poskytování sociální služby. Pracovníci podporují uživatele v rozvoji soběstačnosti a samostatnosti při zvládání péče o vlastní osobu. Uživatelé denního stacionáře si mohou vybrat ze široké nabídky kulturních, sportovních i společenských aktivit. Ze speciálních terapií můžeme jmenovat canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii, arteterapii, bazální stimulaci a mnohé další. Uživatelům služeb denního stacionáře je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků sociálních je zajištěna realizace prostředků pedagogických a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.). Služby denního stacionáře jsou realizovány v moderním a bezbariérovém objektu, který se nachází v blízkosti přírodní chráněné rezervace. Centrum je snadno dostupné prostředky osobní i městské hromadné dopravy.

Adresa

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
U Hvízdala 9
370 11 České Budějovice

www.arpida.cz

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
917.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Ucelený systém rehabilitace
Centrum ARPIDA je jedinečné zařízení, které nabízí komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením.
Služby jsou zaměřeny nejen na děti a dospělé osoby se zdravotním postižením, ale také na jejich rodiny. Rodiče (zákonné zástupce) dítěte se zdravotním postižením vnímáme jako naše partnery, jako přirozenou součást týmu odborníků pečujícího o jejich dítě.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Bazální stimulace
Denní stacionář patří mezi zařízení, které již dlouhodobě pracuje s konceptem bazální stimulace. Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb.
V únoru 2016 se uskutečnila již druhá supervize, která je důležitou zpětnou vazbou o implementaci konceptu Bazální stimulace do přímé péče a o kvalitě poskytované sociální služby. Supervize zjišťuje uplatňování základních a nástavbových prvků konceptu BS a zejména reakce uživatelů na aplikování těchto prvků. Během supervize jsou analyzovány kazuistiky, fotografie a videa jednotlivých uživatelů, kde jsou zdokumentovány jejich reakce na techniky konceptu BS. Centrum Arpida obdrželo certifikát Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace až do roku 2021.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Integrovaná Boccia
V dubnu 2013 centrum ARPIDA, o.s. zahájilo první Jihočeskou ligu v iBoccii. IBoccia je výzva. Je to výzva pro všechny, kteří mají radost z kolektivního sportu, který mohou hrát s přáteli či s novými lidmi.
Integrovaná Boccia (iBoccia) je sport podobný francouzskému petanque, ale hraje se zejména v tělocvičně. Hráči v týmu si navzájem pomáhají tak, aby tým byl soběstačnou jednotkou. V týmu tak může (a také někdy musí) být kdokoliv – od žáka po učitele, od člověka s postižením po člověka bez postižení. Integrovaná Boccia je sport pro všechny. Smazává se zde znevýhodnění a lidé si mohou naplno užít hru. Centrum Arpida tak organizuje turnaje v iBoccii pro celý Jihočeský kraj. Stejně tak jako v jiných sportech, je Jihočeská iBoccia rozdělena na 1., 2. a 3. ligu.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Přístup zaměřený na člověka
Pracovníci denního stacionáře při své činnosti využívají „Přístup zaměřený na člověka“. Jde o vytváření životního prostoru pro lidi, kteří z různých důvodů nemohou samostatně žít.
Nejde o to lidi vychovávat, ale vytvořit prostor, který respektuje a podporuje svébytnost uživatelů, jejich schopnosti, dovednosti a odpovědnost za sebe samé. Tento prostor je třeba vytvořit lidem na míru, aby nebyl příliš těsný, ale také aby nebyl příliš velký a lidé se v něm neztratili. Vždy však musí zbýt místo pro vlastní rozhodování přizpůsobovat.

V rámci individuálního plánování zaměřeného na člověka využívají vhodné nástroje a techniky individuálního plánovaní mezi které patří např. Profil na jednu stránku, MAPA, CESTA nebo Kruhy podpory.

Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

SeneCura SeniorCentrum Klamovka s.r.o.

SeniorCentrum Klamovka je pobytové zařízení pro seniory, které má kapacitu 116 míst. Má vhodnou polohu v centru Prahy, sp...

více informací

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, p. o.

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí je příspěvková organizace města Brna a v provozu je již od roku 2003, zařízení...

více informací

Domov pro seniory v Blatné, p. o.

Domov pro seniory je příspěvkovou organizací Města Blatná v malebném Jihočeském kraji. Moderní bezbariérové zařízen...

více informací