Karta zařízení

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Platnost certifikace vypršela k termínu: říjen 2017.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth, ředitel

Informace o zařízení:

Služby denního stacionáře jsou určeny pro uživatele ve věku od 3-26 let s tělesným a hlubokým mentálním postižením a dále pro klienty ve věku od 15-40 let s tělesným a mentálním postižením (lehké a středně těžké). Maximální kapacita uživatelů v jeden čas je 21 uživatelů. Služba je poskytována s ohledem na individuální potřeby uživatele a s respektem k jeho rozhodnutím o svém životě a o průběhu poskytování sociální služby. Pracovníci podporují uživatele v rozvoji soběstačnosti a samostatnosti při zvládání péče o vlastní osobu. Uživatelé denního stacionáře si mohou vybrat ze široké nabídky kulturních, sportovních i společenských aktivit. Ze speciálních terapií můžeme jmenovat canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii, arteterapii, bazální stimulaci a mnohé další. Služby denního stacionáře jsou realizovány v moderním a bezbariérovém objektu, který se nachází v blízkosti přírodní chráněné rezervace. Centrum je snadno dostupné prostředky osobní i městské hromadné dopravy.

Adresa

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.
U Hvízdala 9
370 11 České Budějovice

www.arpida.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
909 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
31. říjen 2017Příklady dobré praxe


Ucelený systém rehabilitace
Centrum Arpida nabízí denní pomoc a komplexní koordinovanou péči dětem, mládeži a dospělým lidem s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace.
Klienti centra Arpida mohou využívat i další služby v oblasti sociální (služby rané péče, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny nebo sociální rehabilitaci), výchovně vzdělávací (školy a školská zařízení) a zdravotní (fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, odborní lékaři apod.) Součástí služeb je také možnost využití sociálně právního poradenství a poradenství ohledně výběru a možnosti financování kompenzačních pomůcek.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Bazální stimulace
Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb.
Tento koncept využíváme především ve stacionáři pro děti s tělesným a hlubokým mentálním postižením, v současné době máme proškoleno 90 % pracovníků. Denní stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým postižením pracuje dle zásad konceptu Bazální stimulace, a sice s integrací reality všedního života do péče. V červnu 2013 prošlo naše zařízení úspěšnou supervizí a byl mu udělen certifikát „Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace“.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Integrovaná Boccia
V dubnu 2013 centrum ARPIDA, o.s. zahájilo první Jihočeskou ligu v iBoccii. IBoccia je výzva. Je to výzva pro všechny, kteří mají radost z kolektivního sportu, který mohou hrát s přáteli či s novými lidmi.
Integrovaná Boccia (iBoccia) je sport podobný francouzskému petanque, ale hraje se zejména v tělocvičně. Hráči v týmu si navzájem pomáhají tak, aby tým byl soběstačnou jednotkou. V týmu tak může (a také někdy musí) být kdokoliv – od žáka po učitele, od člověka s postižením po člověka bez postižení. Integrovaná Boccia je sport pro všechny. Smazává se zde znevýhodnění a lidé si mohou naplno užít hru. Centrum Arpida tak organizuje turnaje v iBoccii pro celý Jihočeský kraj – cca 20 týmů.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Přístup zaměřený na člověka
Pracovníci denního stacionáře pro osoby s tělesným a mentálním postižením používají při své činnosti „Přístup zaměřený na člověka“, který ve své knize formulovala paní Pörtner.
Jde o vytváření životního prostoru pro lidi, kteří z různých důvodů nemohou samostatně žít. Nejde o to lidi vychovávat, ale vytvořit prostor, který respektuje a podporuje svébytnost uživatelů, jejich schopnosti, dovednosti a odpovědnost za sebe samé.
Tento prostor je třeba vytvořit lidem na míru, aby nebyl příliš těsný, ale také aby nebyl příliš velký a lidé se v něm neztratili. Vždy však musí v rámci zbýt místo pro vlastní rozhodování. To samozřejmě znamená neustále reflektovat svou práci, vnímat uživatele, se kterými pracuji, a rámec tak neustále přizpůsobovat.
V současné době k přístupu zaměřenému na člověka pracovníci přidávají pilotní techniky z plánování zaměřeného na člověka, které testuje a vytváří QUIP – společnost pro změnu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací