Karta zařízení

Slezská diakonie, BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Platnost certifikace vypršela k termínu: říjen 2014.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

Informace o zařízení:

Posláním střediska Slezské diakonie, BETANIA Komorní Lhotka, je poskytování pobytové služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze řešit pomocí rodiny, blízkých osob nebo terénních a ambulantních služeb. Pracovníci domova podporují uživatele při naplňování jejich potřeb s ohledem na jejich individualitu tak, aby svůj život mohli žít nadále důstojně a spokojeně. Svým vybavením, kapacitou, individuálním přístupem i celkovou filozofií se středisko řadí mezi domovy pro seniory rodinného typu. Své služby zařízení poskytuje nepřetržitě, celoročně. Kapacita domova je 10 osob. Středisko poskytuje své služby v jednopatrové budově v podhorské obci Komorní Lhotka, která byla svépomocně zrekonstruována v roce 1992. V roce 2008 absolvovalo středisko úspěšně inspekci kvality sociálních služeb, celý pracovní tým je proškolený v bazální stimulaci a průběžně si zvyšuje kvalifikaci.

Adresa

Slezská diakonie
BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory
Komorní Lhotka 151
739 53 Hnojník

www.slezskadiakonie.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
737.75 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
31. říjen 2014Příklady dobré praxe


Uživatelky domova pro seniory pomáhají azylovému domu
Uživatelky domova pro seniory se s velkým zájmem a nadšením pustily do pletení ponožek, čepic i šál pro uživatele azylového domu.
Od února roku 2011 pletou uživatelky domova pro seniory ponožky pro uživatele střediska Bethel Český Těšín,které provozuje noclehárnu pro ženy a muže bez domova, nízkoprahové denní centrum a terénní program. Lidé bez domova vypářou vlnu ze starých vybraných kusů oděvů, které občané nosí do sociálního šatníku, a klubíčka vlny pošlou na středisko Betania. Uživatelky z vlny následně pletou ponožky, čepice, háčkuji šály. V současné době mají upleteno okolo 30ti párů ponožek, 2 šály a 2 čepice. V prosinci 2011 je naplánováno oficiální předání uživatelům střediska Bethel v Českém Těšíně.
Uživatelky pletení baví a také naplňuje, cítí se užitečné. Do pletení se zapojilo 80 % uživatelek.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací