Karta zařízení

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Irena Lintnerová, ředitelka

Informace o zařízení:

Sociální služba Denní stacionáře je určena dětem, mládeži a dospělým osobám s postižením ve věku od 2 let. Jedná se o klienty z Tábora a okolí, s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Aktuální okamžitá kapacita Denního stacionáře v Kaňce je 12 klientů. Sociální služba Denní stacionáře má zázemí v pavilonu „B“, „C“ a „H“, na adrese Helsinská 2731, Tábor. Areál bývalé mateřské školy je umístěn v centru největšího táborského Sídliště nad Lužnicí a je v těsné blízkosti zastávky MHD s možností parkování. Vlastníkem objektu je Město Tábor. V pavilonech Kaňky se nachází pracovna Denního stacionáře, odborné terapeutické pracovny, výdejna jídla, jídelna, bezbariérově vybavené toalety a koupelna, administrativní zázemí. Kolem pavilonů je plotem ohraničená zahrada, která náleží k objektu. Vstupy do pavilonů jsou bezbariérové. V rámci sociální služby Denní stacionáře jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti (skupinovou nebo individuální formou): arteterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, muzikoterapie a canisterapie, které probíhají v terapeutických pracovnách vybavených řadou speciálních pomůcek. Činnosti denního stacionáře jsou zaměřeny na nácvik a upevnění samostatnosti a sebeobsluhy, rozvoj rozumových a pracovních schopností, orientaci a komunikaci, apod.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
Helsinská 2731
Tábor

www.kanka.info

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
913 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Ucelený program 7 terapií propojený se sociálním službami a školní docházkou
Systém propojení uceleného programu 7 terapií s poskytováním sociálních služeb a povinnou školní docházkou je jedinečný model, který přináší kvalitní péči o děti a mládež s postižením. V neposlední řadě je přínosem pro rodinu a pečovatele těchto dětí.
Díky tomuto systému mohou fungovat jako rodina, trávit spolu volný čas místo odpoledního obíhání odborných terapií, konzultací apod. Pilířem naší péče je ucelený program 7 terapií – fyzioterapie, arteterapie, logopedie, muzikoterapie, canisterapie, ergoterapie, augmentativní alternativní komunikace, který navazuje na sociální službu Osobní asistence, Denní stacionáře i Ranou péči.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Sociální služby města Žďár nad Sázavou "Stacík"

Posláním STACÍKU je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s př...

více informací

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ...

více informací

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací