Vybrat region

Česká republika

Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Slovenská republikaMIMO ÚZEMÍ ČR a SK

Karta zařízení

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Irena Lintnerová, ředitelka

Informace o zařízení:

Sociální služba Denní stacionáře je určena dětem, mládeži a dospělým osobám s postižením ve věku od 2 let. Jedná se o klienty z Tábora a okolí, s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Aktuální okamžitá kapacita Denního stacionáře v Kaňce je 12 klientů. Sociální služba Denní stacionáře má zázemí v pavilonu „B“, „C“ a „H“, na adrese Helsinská 2731, Tábor. Areál bývalé mateřské školy je umístěn v centru největšího táborského Sídliště nad Lužnicí a je v těsné blízkosti zastávky MHD s možností parkování. Vlastníkem objektu je Město Tábor. V pavilonech Kaňky se nachází pracovna Denního stacionáře, odborné terapeutické pracovny, výdejna jídla, jídelna, bezbariérově vybavené toalety a koupelna, administrativní zázemí. Kolem pavilonů je plotem ohraničená zahrada, která náleží k objektu. Vstupy do pavilonů jsou bezbariérové. V rámci sociální služby Denní stacionáře jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti (skupinovou nebo individuální formou): arteterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, muzikoterapie a canisterapie, které probíhají v terapeutických pracovnách vybavených řadou speciálních pomůcek. Činnosti denního stacionáře jsou zaměřeny na nácvik a upevnění samostatnosti a sebeobsluhy, rozvoj rozumových a pracovních schopností, orientaci a komunikaci, apod.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
Helsinská 2731
Tábor

www.kanka.info

Certifikace ambulantních služeb

Prostorové dispozice a personální zajištění služby
Podpora integrace uživatelů do běžného života
Rozvoj individuálních kompetencí
Péče a stravování
Bodové hodnocení
913 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Ucelený program 7 terapií propojený se sociálním službami a školní docházkou
Systém propojení uceleného programu 7 terapií s poskytováním sociálních služeb a povinnou školní docházkou je jedinečný model, který přináší kvalitní péči o děti a mládež s postižením. V neposlední řadě je přínosem pro rodinu a pečovatele těchto dětí.
Díky tomuto systému mohou fungovat jako rodina, trávit spolu volný čas místo odpoledního obíhání odborných terapií, konzultací apod. Pilířem naší péče je ucelený program 7 terapií – fyzioterapie, arteterapie, logopedie, muzikoterapie, canisterapie, ergoterapie, augmentativní alternativní komunikace, který navazuje na sociální službu Osobní asistence, Denní stacionáře i Ranou péči.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Blatné, p. o.

Domov pro seniory je příspěvkovou organizací Města Blatná v malebném Jihočeském kraji. Moderní bezbariérové zařízen...

více informací

Centrum sociální pomoci Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací Města Vodňany poskytující službu domov pro seniory a pečov...

více informací

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Domov seniorů Břeclav je příspěvkovou organizací města Břeclav. Jeho historie sahá až do roku 1976, kdy se zde začaly p...

více informací