Karta zařízení

Centrum sociálních služeb Praha 2 - Domov pro seniory Máchova


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Martina Polanská, ředitelka

Informace o zařízení:

Domov pro seniory Máchova je situovaný v klidné vinohradské zástavbě s přilehlou terasou. Žije zde 50 obyvatel, kteří mají k dispozici dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, společné prostory - komorní jídelny, relaxační místnost, kuřárnu, kuchyňku, koupelnu s masážními vanami, rehabilitační místnost, tvořivou dílnu, počítačový koutek, hostinský pokoj, terasu se zelení, grilem, houpačkou. Provoz recepce 24 hod denně zajišťuje možnost návštěv klientů bez omezení. Strava je připravována ve vlastní kuchyni, je servírováno 6 jídel denně s možností výběrů druhů snídaně, oběda i večeře. Péče o klienty je zajištěna odborným personálem, řadou specialistů – psychiatrem, geriatrem s atestací paliativní medicíny, výživovým specialistou apod. Klient si svůj režim dne sám určuje. Při péči o klienta uplatňujeme individuální přístup s prvky moderních konceptů péče – bazální stimulace, psychobiografického modelu apod. Pracovníci domova pořádají během roku rozmanité kulturní, vzdělávací, kondiční a duchovní programy v prostředí domova i mimo něj. Organizace pravidelně zjišťuje spokojenost klientů, i jejich blízkých, s poskytovanými službami a pružně reaguje na přání obyvatel.

Adresa

Centrum sociálních služeb Praha 2
Máchova 14
Praha 2 - Vinohrady

www.cssp2.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
933 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Paliativní péče domova pro seniory
V rámci jedné organizace je klientovi domova pro seniory poskytnuta, v případě potřeby, paliativní péče na jednolůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením a přistýlkou pro blízké osoby.
Obyvatel domova je tak zbaven náročné a stresové situace spojené se stěhováním do zařízení typu hospice či nemocnice, kde by se musel vypořádávat se zcela odlišným prostředím a režimem nového zařízení. Touto možností je klientovi zachován jemu dobře známý standard péče. Není nucen měnit své zvyklosti, nemusí přivykat jinému složení personálu, změněné stravě, či chodu dalšího zařízení. Principem této služby je zachování realizovaného plánu péče o klienta domova se všemi jeho dosavadními specifiky a zabezpečení důstojného prostředí, které ctí a naplňuje jeho potřeby, přání v posledních dnech života, často za přítomnosti rodiny, která může být klientovi celodenně nablízku. Paliativní péče klientům domova pro seniory Máchova je zajišťována od roku 2012.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací