Karta zařízení

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Jitka Věrnochová, vedoucí

Informace o zařízení:

Domov na Dómském pahorku poskytuje sociální služby v neziskové organizaci Farní charita Litoměřice. Kapacita budovy je 118 lůžek Domov pro seniory a 4 lůžka Týdenní stacionář. Kolem domova jsou prostory se zelení, lavičkami a vodními prvky. V bezbariérové budově jsou jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením a moderním nábytkem. Klientům je k dispozici jídelna, bufet, tělocvična, společenská i relaxační místnost, kaple, knihovna, terapeutické dílny, atd. Klienti mohou využít služby praktického lékaře, geriatra, lékařky anesteziologie a paliativní péče, optika, stomatologa, foniatra, psychiatra a rehabilitace. Aplikujeme prvky bazální stimulace, kinestetické mobilizace a biografie. Nabídka aktivizačních činností zohledňuje potřeby klientů, např. cvičení, trénink paměti, společenské hry, zpěv, canisterapie, hipoterapie, arteterapie, kulturní a společenské akce, výlety, bohoslužby.

Adresa

Farní charita Litoměřice
Domov na Dómském pahorku
Zahradnická 1534/4
Litoměřice 412 01

www.fchltm.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
932 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Hipoterapie
Od září 2016 senioři Domova na Dómském pahorku pravidelně navštěvují obecně prospěšnou společnost Valdek ve Slatině.
V rámci Hiporehabilitace, kterou tato společnost poskytuje, jsou senioři v přímém kontaktu s koňmi. Krásné prostředí venkova vyvolává vzpomínky a pro seniory jsou tato setkání vždy velkým zážitkem. Při realizaci Hiporehabilitace senioři koně hladí, krmí, hřebelcují, získávají zajímavé informace o jejich péči apod. Pravidelně suší chléb a vždy, když za koníky vyjíždí, vezou s sebou nasušený chléb, který je pro koně pamlskem.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Relaxační místnost – Solnička
V únoru 2017 byla vlastními silami vybudována a otevřena relaxačně terapeutická místnost – Solnička.
Vybavení místnosti bylo financováno za pomoci sponzorského daru. V místnosti jsou solné kameny, sůl, aromatická lampa, relaxační hudba. Útulná místnost slouží k relaxaci a odpočinku nejen našim seniorům a jejich rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Udržování kontaktu s veřejností
V rámci četných aktivit, sportovních klání, kulturních a společenských akcí je domov otevřen a vítá účast veřejnosti, především z města Litoměřic a blízkého okolí.
Předcházíme tak sociální izolaci v institucionální péči.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - oddělení Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je provozována Centrem sociálních služeb Děčín, p. o., jehož zřizovatelem je statutární město D...

více informací

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

Domov je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Poskytujeme celoroční pobytovou službu - domov pro se...

více informací

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací