Vybrat region

Česká republika

Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Slovenská republikaMIMO ÚZEMÍ ČR a SK

Karta zařízení

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Jitka Věrnochová, vedoucí

Informace o zařízení:

Domov na Dómském pahorku poskytuje sociální služby v neziskové organizaci Farní charita Litoměřice. Kapacita budovy je 118 lůžek Domov pro seniory a 4 lůžka Týdenní stacionář. Kolem domova jsou prostory se zelení, lavičkami a vodními prvky. V bezbariérové budově jsou jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením a moderním nábytkem. Klientům je k dispozici jídelna, bufet, tělocvična, společenská i relaxační místnost, kaple, knihovna, terapeutické dílny, atd. Klienti mohou využít služby praktického lékaře, geriatra, lékařky anesteziologie a paliativní péče, optika, stomatologa, foniatra, psychiatra a rehabilitace. Aplikujeme prvky bazální stimulace, kinestetické mobilizace a biografie. Nabídka aktivizačních činností zohledňuje potřeby klientů, např. cvičení, trénink paměti, společenské hry, zpěv, canisterapie, hipoterapie, arteterapie, kulturní a společenské akce, výlety, bohoslužby.

Adresa

Farní charita Litoměřice
Domov na Dómském pahorku
Zahradnická 1534/4
Litoměřice 412 01

www.fchltm.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
932 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Hipoterapie
Od září 2016 senioři Domova na Dómském pahorku pravidelně navštěvují obecně prospěšnou společnost Valdek ve Slatině.
V rámci Hiporehabilitace, kterou tato společnost poskytuje, jsou senioři v přímém kontaktu s koňmi. Krásné prostředí venkova vyvolává vzpomínky a pro seniory jsou tato setkání vždy velkým zážitkem. Při realizaci Hiporehabilitace senioři koně hladí, krmí, hřebelcují, získávají zajímavé informace o jejich péči apod. Pravidelně suší chléb a vždy, když za koníky vyjíždí, vezou s sebou nasušený chléb, který je pro koně pamlskem.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Relaxační místnost – Solnička
V únoru 2017 byla vlastními silami vybudována a otevřena relaxačně terapeutická místnost – Solnička.
Vybavení místnosti bylo financováno za pomoci sponzorského daru. V místnosti jsou solné kameny, sůl, aromatická lampa, relaxační hudba. Útulná místnost slouží k relaxaci a odpočinku nejen našim seniorům a jejich rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Udržování kontaktu s veřejností
V rámci četných aktivit, sportovních klání, kulturních a společenských akcí je domov otevřen a vítá účast veřejnosti, především z města Litoměřic a blízkého okolí.
Předcházíme tak sociální izolaci v institucionální péči.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, p. o.

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí je příspěvková organizace města Brna a v provozu je již od roku 2003, zařízení...

více informací

Domov pro seniory v Blatné, p. o.

Domov pro seniory je příspěvkovou organizací Města Blatná v malebném Jihočeském kraji. Moderní bezbariérové zařízen...

více informací

Centrum sociální pomoci Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací Města Vodňany poskytující službu domov pro seniory a pečov...

více informací