Karta zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka

Informace o zařízení:

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v několika budovách. Zde představujeme budovu Husova, kde je služba domov pro seniory poskytována celkem 52 klientům. Budova sídlí v blízkosti Nemocnice Havlíčkův Brod a klientům nabízí ubytování, celodenní stravování na vysoké úrovni, zdravotní a sociální péči a nejrůznější volnočasové a sociálně-terapeutické aktivity. Klienti ke svým procházkám využívají přilehlý park nebo zahradu za objektem, a to samostatně nebo s doprovodem personálu. Posláním domova pro seniory je usilovat o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí. Naším cílem je individuální přístup ke klientům, zajišťujeme duchovní služby, kulturní akce, výlety, nabízíme služby kadeřnice, pedikérky, docházejí k nám členové canisterapeutického sdružení.

Adresa

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2119
580 01 Havlíčkův Brod

www.ddhb.czPříklady dobré praxe


Dobrovolnická služba
Dlouhodobě spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v regionu Havlíčkův Brod.
V současnosti dochází za klienty budovy Husova celkem 7 dobrovolníků, několik z nich u nás „pracuje“ již mnoho let a někteří získali cenu Křesadlo (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci).
Zobrazit text
Paliativní péče
Dlouhodobě pracujeme na konceptu paliativní péče v zařízení, snažíme se o zajištění klidného a důstojného prožití všech dnů až do toho posledního, který klienti v terminálním stadiu stráví v našem zařízení.
Homebalance
Klienti zařízení využívají Homebalance - Interaktivní rehabilitační systém pro trénink rovnováhy, což přispívá k poklesu počtu pádů.
Koncept Bazální stimulace
V zařízení personál používá Bazální stimulaci - koncept podpory a péče o klienta založený na poskytování cílených podnětů.
Kinestetická podpora pohybu
Proškolený personál pečuje o klienty s využitím prvků konceptu Kinestetická podpora pohybu, usilujeme tak o udržení pohyblivosti a soběstačnosti klientů jejichž pohybové schopnosti se postupně zhoršují.
Koncept Validace
V roce 2018 jsme proškolili větší část personálu v přímé péči ve Validaci, chceme poskytovat stále kvalitnější službu také klientům s demencí, jejichž počet v našem zařízení stoupá.

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací