Karta zařízení

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Ing. Rudolf Nytl

Informace o zařízení:

Domov je celodenní pobytovou službou, která poskytuje pro 104 seniory službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro 300 seniorů, kteří trpí demencí. Služby poskytujeme od roku 1996, zřizovatelem je statutární město Brno. Klientům nabízíme ubytování, celodenní stravu, úklid, péči o oblečení, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči. Součástí domova je vlastní kuchyně, kaple, lékařské ordinace, místnosti s vybavením pro rehabilitaci a aktivizační terapii, kinosál, knihovna a rozsáhlá zahrada. Podporujeme klienty v aktivním přístupu k životu, který vychází z individuálního přístupu ke klientům, z individuálních cílů klientů a umožňujeme důstojné dožití života. Klienti si svůj režim dne určují sami. Pracovníci domova pro ně připravují rozmanité kulturní, vzdělávací a kondiční programy. Domov pravidelně zjišťuje u klientů i jejich blízkých spokojenost s poskytováním služeb.

Adresa

Domov pro seniory Věstonická,
příspěvková organizace
Věstonická 4304/1
628 00 Brno

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

www.ves.brno.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
854.5 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Krojované hody a další zajímavé akce v domově
Náš domov nabízí klientům a jejich rodinným příslušníkům a známým možnost se setkávat na kulturních a společenských akcích, které pro ně zaměstnanci připravují.
Velké oblibě se těší každoročně v září pořádané důchodcovské krojované hody. Klienti spolupracují na přípravě a šití krojů. Domov je mimo jiné vybaven velkým kinosálem, kde se pořádají kulturní vystoupení a každou středu se promítají filmy pro pamětníky. Naši klienti si organizují poslech vážné hudby v kapli domova. Každý měsíc je v domově hudební vystoupení nebo jiná kulturní akce. V červnu pořádáme výlety do blízkého okolí, kterých se účastní i naši klienti upoutaní na vozíčky a mohou se účastnit i jejich příbuzní. Mezi klienty přichází pravidelně canesterapeutka se psem.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Paliativní péče
V rámci paliativní péče doprovázíme naše klienty na poslední cestě životem. Aktivně spolupracujeme na doprovázení s rodinou, kdy jim nabízíme doprovázení svého příbuzného v Domově. Snažíme se jim poskytnout klidné a nerušené zázemí.
zobrazit fotografie
Komunitní zahrada pod ořechem
Mladé rodiny z městské části Brna Vinohrad se zde setkávají s klienty při práci na zahradě.
zobrazit fotografie
Časopis Domovníček
Časopis obsahuje aktuální informace o dění a akcích v domově. Klienti přispívají do časopisu svými články, básněmi a jinými texty.
zobrazit fotografie
Věstonická akademie
Možnost vzdělávat se neupíráme ani našim klientům. Lektory zajímavých přednášek jsou jak pracovníci domova, tak externisté. Každý akademický rok končí slavnostní promocí absolventů.
zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací