Karta zařízení

Domov sociální péče Hagibor

Platnost certifikace vypršela k termínu: červen 2014.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: František Bányai

Informace o zařízení:

Domov sociální péče Hagibor (DSPH) je jedním z největších projektů Židovské obce v Praze a je v prvé řadě zaměřen na potřeby osob přeživších holocaust. Posláním poskytovaných služeb je nabídnout seniorům takovou péči, aby se v DSPH mohli cítit jako doma a aby si mohli v maximální míře zachovat takový způsob života, na který byli zvyklí. Filozofie péče v DSPH vychází z obecných zásad judaismu a základních společenských hodnot jako jsou: úcta k životu a stáří, doprovázení seniora do konce jeho života v jeho prostředí; partnerství a dialog, individuální přístup a péče, bezpečné prostředí a důstojné životní podmínky. V DSPH dodržujeme židovské tradice, svátky, poskytujeme košer stravování.

Adresa

Domov sociální péče Hagibor
Vinohradská 1201/159,
100 00 PRAHA 10

www.dsphagibor.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace

Ubytování
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
Péče
Bodové hodnocení
840.5 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
30. červen 2014



Příklady dobré praxe


Pěvecký sbor Hagibor
V Domově sociální péče Hagibor byl pod vedením aktivizační hudební terapeutky sestaven pěvecký sbor z řad zaměstnanců a klientů, který se pravidelně jednou týdně schází na zkouškách a následně
s úspěchem vystupuje na společenských akcích.
Sbor Hagibor vznikl v červnu roku 2010, má 13-15 stálých a aktivně zpívajících členů.
Sbor se pravidelně schází ke zkouškám 1x týdně ve čtvrtek, zkouška trvá cca 45 min.
Sbor vystupuje při různých příležitostech v rámci DSP Hagibor. Jsou to zejména oslavy židovských svátků (Sukot, Chanuka, Purim atd.), oslavy narozenin klientů, významné dny DSP Hagibor, vernisáže a jiné události. Zkoušek sboru se účastní i další příležitostní zpěváci - z řad klientů, zaměstnanců, dobrovolníků, rodinných příslušníků a hostů.

Sbor Hagibor pro nás znamená mnoho věcí, které postupně poznáváme a prožíváme. Náš sbor je pro nás relaxem i radostí, společným kulturním zážitkem, tvorbou, způsobem aktivizace, bojem proti pracovnímu vyhoření.

Současně uplatňujeme i svůj vlastní přístup, vlastní tvorbu (tvoříme např. vlastní aranžmá písní, vymýšlíme kostýmy, převleky pro jevištní provedení, skládáme a zpíváme i některé vlastní texty atd.).

Klientům, kteří přímo nezpívají, ale chtějí se zkoušek sboru účastnit, účast na zkoušce umožňuje aktivní prožívání příjemné atmosféry, pomáhá ke společenskému začleňování. Zejména jde o klienty nechodící, s kognitivní poruchou a s komunikačními obtížemi, nebo s Alzheimerovou demencí.

Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací